Resultaten Good Public Space Analysis Humankind bekend 

Good Public Space Analysis - twee vrouwen in Den Haag

Veel openbare plekken bieden ons geen mogelijkheid om te ontspannen, op te laden en te verbinden met andere mensen. Dat is de hoofdconclusie van de Good Public Space Analysis. Een analyse die Humankind voor ons deed in vier grote steden. 

Het bureau voor stedelijke verandering nam verschillende locaties in Den Haag, Groningen, Nijmegen en Rotterdam onder de loep. Van pleinen tot winkelgebieden en volksbuurten. Hoe wandelvriendelijk zijn ze? Voelen we ons prettig in de openbare ruimte? 

Hoofdconclusie Good Public Space Analysis 

Dit laatste bleek in alle vier de steden niet het geval. “Openbare plekken missen vaak de mogelijkheid om verbinden en op te laden”, lezen we in de eindconclusie van Humankind. “Factoren die voortvloeien uit onze basisbehoeften, die ons welzijn een boost geven.” Ook wees de analyse uit dat de voetganger op de meeste plekken niet voldoende ruimte krijgt. Vandaar dat Humankind een aantal aanbevelingen doet om de wandelvriendelijkheid te verbeteren:

  • Zorg voor meer groen, verbeter de kwaliteit van de omringende natuur. Dit maakt een gebied aantrekkelijker om in te wandelen. 
  • Maak het groen toegankelijker, bijvoorbeeld met wandelpaadjes. 
  • Leg de juiste infrastructuur aan. Zorg voor bankjes, speeltuinen of bijvoorbeeld een plek met sporttoestellen. 

“Zo op het eerste gezicht simpele en voor de hand liggende oplossingen, maar ze spelen allemaal naadloos in op de behoeften van de gebruikers.” 

Lees meer over het onderzoek van Humankind via: Good Public Space Analysis for walking.

Nationale Voetgangerscongres

Op 13 oktober 2022 vindt alweer het vijfde Nationaal Voetgangerscongres plaats. Het Nationaal Voetgangerscongres is het enige vakevenement waar lopen in alle facetten centraal staat. Het Nationaal Voetgangerscongres stelt zich ten doel vakprofessionals met elkaar te verbinden.

Deze editie van het Nationaal Voetgangerscongres dagen wij je uit te laten zien hoe jij loopt en de voetganger een stap verder brengt. Wat is jouw bijdrage aan de gelukkige, gezonde voetganger? Welke aanpak is succesvol? Welk project biedt kansen? Welke informatie hebben we nodig en wat is nodig om een stap verder te komen? Dien uiterlijk 24 mei je bijdrage in via https://bit.ly/3wmBorY.

Deel je kennis op het Nationaal Voetgangerscongres op 13 oktober! Dien uiterlijk 24 mei je bijdrage in en geef ook invulling aan het programma. Je kunt je bijdrage indienen via https://bit.ly/3wmBorY.

>