De 15-minutenstad: voordelen en gevaren

15 minutenstad: De voordelen en gevaren

De 15-minutenstad is een stedelijk concept waarin je binnen en kwartier lopen of fietsen alle dagelijkse basisbehoeften vindt. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts, supermarkt, school, openbaar vervoer, cultuur en natuur. Hiermee creëer je leefbare, gezonde en goed bereikbare steden waar iedereen kan meedoen. 15-minutensteden moeten daarom meer de norm worden, maar hoe pak je dat als overheid en stedenbouwers aan? FietsersbondWandelnet en Rebel schreven samen een interessante whitepaper over dit onderwerp. 

Er is ook kritiek

Naast alle positieve ontwikkelingen die de 15-minutenstad met zich meebrengt, zijn er ook critici die erop wijzen dat het concept bestaande ongelijkheden in de stad juist kan vergroten. Het principe van de 15-minutenstad negeert namelijk bepaalde stedenbouwkundige principes die in het verleden hebben bijgedragen aan toenemende ongelijkheid, zoals afgezonderde wijken en ongelijke toegang tot voorzieningen.

Het aanleggen van fietspaden en herinrichten van parkeerplaatsen is niet voldoende om deze afzondering te laten verdwijnen. “De aanleg van fietspaden en herinrichting van parkeerplaatsen zorgt er niet voor dat de segregatie verdwijnt. Hoe goed deze maatregelen ook voor het milieu kunnen zijn, ze kunnen ook de gentrificatie versterken.”

Lees meer over “Wat betekent het 15-minuten principe nu echt voor de stad (en wat is het gevaar)?”

Fiets en wandel op 1 en 2 juli over de Afsluitdijk

In het weekend van 1 en 2 juli zijn fietsers en wandelaars welkom op de 32 kilometer lange dijk die de Waddenzee van het IJsselmeer scheidt. Vanwege de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk is het fietspad afgesloten, maar Rijkswaterstaat stelt op 1 en 2 juli het fietspad open. ‘We willen dat iedereen een fijne en vooral veilige dag heeft’, aldus Jaap Buitink en Jacob Jansen van Rijkswaterstaat.

Fietsen langs de Waddenzee

Fietsers en wandelaars hebben dit weekend een bijzondere primeur. Een flink deel van het nieuwe fietspad aan de Waddenzeezijde is op 1 en 2 juli toegankelijk. Jacob Jansen, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat: ‘Op initiatief van onze regionale partners van De Nieuwe Afsluitdijk is er een nieuw fietspad langs UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee gekomen. Vanaf het fietspad heb je prachtig zicht op het wad, je voelt de zilte lucht op je gezicht. Dat is echt een bijzondere beleving.’ Ook verkeersmanager Jaap Buitink weet dat het genieten is: ‘Ik ben er al een paar keer geweest. Het is fantastisch. Je hoort de snelweg bijna niet, waardoor je de Waddenzee volop kunt ervaren. Dat geldt overigens niet alleen voor de fietsers, want wandelaars zijn eveneens welkom.’

Bouwterrein

De voorbereidingen voor de openstelling zijn een paar maanden geleden al begonnen, vertelt Jansen: ‘We hebben goed moeten kijken wat de route wordt. De fietsbruggen bij de spuisluizen zijn bijvoorbeeld verwijderd tijdens de werkzaamheden. Ook wordt er nog volop gewerkt aan de Vismigratierivier. Op die plekken fietsen en wandelen mensen straks over bouwterrein.’

Buitink: ‘En dan moet er heel wat gebeuren om recreanten er veilig te kunnen laten fietsen en wandelen. Werkverkeer heeft geen probleem met kuilen en gaten, maar voor fietsers zijn die gevaarlijk. Met name bij de spuisluizen schermen we goten en rioolputten af en waar nodig leggen we rubberen matten neer om het pad iets te egaliseren. Ook zetten we gevaarlijke plekken af met bouwhekken.

Voor meer informatie kijk op Weekendopenstelling fietspad op de Afsluitdijk – De Afsluitdijk

Veel ruimte voor lopen in Apeldoorn

Impressie platformbijeenkomst donderdag 1 juni

Op donderdag 1 juni kwamen de leden van het platform Ruimte voor lopen bijeen voor de tweede partnerbijeenkomst van dit jaar. Wethouder Marco Wenzkowski van de gemeente Apeldoorn verwelkomde de aanwezigen in STOOM, het voormalige ketelhuis van de Zwitsalfabriek. De wethouder deelde in zijn presentatie dat er in Apeldoorn veel aandacht is voor ambities op het gebied van lopen. De link met mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en de betrokkenheid van inwoners is belangrijk en wordt aan gewerkt. Aan de buitenring om het centrum is Apeldoorn aan het verduurzamen en versterken van de wijken.

Cecile van der Linden, adviseur mobiliteit gaf inzicht hoe de gemeente omgaat met de inrichting van de buitenruimte aan de hand van de publicatie ‘Buitenkansen’. Urhahn stedenbouw & strategie maakte Buitenkansen in opdracht van en samen met de gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland. Doel van het rijk geïllustreerde boek is het enthousiast maken en inspireren van mensen die met buitenruimte bezig zijn en het gesprek hierover stimuleren. En zo ook bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaande en nieuwe projecten. Daarbij is er binnen thema’s  als ‘natuur de stad in’, ‘trage netwerken’ en ‘de straat als speeltuin’ ruim aandacht voor de mens te voet. Voor de gemeente Apeldoorn biedt de publicatie enorm veel aanknopingspunten om aan de slag te gaan met verschillende opgaven in de stad.

Architect Jesse Mommers gaf de deelnemers vervolgens veel inzicht in hoe Schipper Bosch werkt aan de ontwikkeling van het Zwitsal terrein. Hij vergeleek de aankomende transformatie met het op veel punten vergelijkbare voormalige complex van Prodent in Amersfoort. Als ontwikkelaar en belegger verrijkt Schipper Bosch op vernieuwende wijze in vier stappen een gebied. Ze (her)ontwikkelen gebouwen en creëren plekken met kwaliteit, duurzame oplossingen en verbinding tussen gebied, gebouw en gebruiker. Tussen de twee delen van zijn verhaal konden de deelnemers zelf het terrein rondwandelen om te bepalen waar zij kansen zagen voor een verbetering van de loopkwaliteit.

De middag werd afgesloten door José Cvetanovic, procesregisseur burgerparticipatie bij de gemeente Apeldoorn. Zij hield een pleidooi voor een brede benadering van participatie, zeker ook door bestuurders en maakte daarbij onderscheidt tussen: meedenken, faciliteren, mee-organiseren, meedoen en mee-opruimen. Vervolgens gaf ze de deelnemers inzicht in de vele bewonersinitiatieven in Apeldoorn die een link hebben met lopen. Met name de vele wandel- en hardloopgroepen en -evenementen vielen in het oog.

Onder het genot van een hapje en drankje sloten we de veelzijdige en interessante bijeenkomst af.

Presentatie Wethouder Marco Wenskowski
Presentatie Cecile van der Linden
Presentatie José Cvetanovic

>