Afstudeerwerken en scripties in de kennisbank

We willen de kennis over lopen goed vindbaar te maken. De kennisbank op ruimtevoorlopen.nl is hiervoor speciaal ingericht en biedt nu de mogelijkheid om te zoeken naar afstudeerscripties, stageverslagen en opdrachten die door studenten zijn gemaakt.

Studenten-werk
Interessante verslagen van studenten van HBO en Universiteiten zijn nu goed vindbaar. Kies bij ‘bron’ voor ‘studenten’ en vind de verschillende project-, stage- en afstudeeropdrachten gemaakt door studenten. Ook vind je de linkjes naar een aantal kennisbanken van hogescholen en universiteiten die doorzocht kunnen worden.

Vanuit school doorgelopen
Eline Augustijn heeft tijdens haar opleiding onderzoek gedaan naar de kansen voor duurzame mobiliteit, waarbij Stappen op één staat. Na haar opleiding is ze in het werkveld van mobiliteit gebleven en richt ze zich op veilige en actieve mobiliteit voor een prettige leefomgeving. Ze is vanuit haar opleiding rechtstreeks doorgelopen in het vakgebied.
Lees hier het interview dat we met Eline hadden over haar studiekeuze en opleiding.

Streepje voor door kennis over lopen
Dennis van Sluijs studeerde Ruimtelijke Ordening – Mobiliteit aan Hogeschool Windesheim in Zwolle en studeerde af op het onderwerp lopen. Door zijn opgedane kennis over lopen had hij een streepje vóór en was hij voor werkgevers een interessante partij.
Lees hier het artikel waarin Dennis meer vertelt over zijn stage en afstuderen en de kansen voor lopen.

Nieuwsgierig?
Neem een kijkje in de kennisbank en klik bij bron op ‘studenten’→ Kennis over lopen – Ruimte voor Lopen

Veiliger en prettiger in loopvriendelijke stad

Als kind wandelde ze al veel, vertelt Eline Augustijn. En nu werkt ze bij Arcadis aan loopvriendelijke steden. “Het wordt veiliger, prettiger als mensen lopen.”

Onderbelicht thema
Eline heeft aan Hogeschool Windesheim in Zwolle de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling – mobiliteit gevolgd. Eline heeft de tijd genomen voor het kiezen van een opleiding. “Ik wist niet goed wat ik wilde gaan doen. Toen ik deze opleiding tegen kwam was ik eruit: ik vind het vakgebied inhoudelijk interessant en het past bij mijn kwaliteiten. De technische kant van het vak in combinatie met het gedrag van de mens, vind ik erg boeiend.”

Het thema lopen werd niet expliciet aangeboden tijdens de opleiding.  “Voor de auto, fiets en openbaar vervoer zijn handleidingen en richtlijnen gemaakt in het vakgebied. Voor de voetganger was dat er niet.” Lopen is binnen het onderwijs en het vakgebied een nieuw en onderbelicht thema, merkt Eline op.

Jong geleerd
Bij Eline is lopen met de paplepel ingegoten. Haar ouders waren lid van een wandelgroep. In haar jeugd heeft ze heel wat tochten gemaakt. En jong geleerd is oud gedaan. Laatst nog heeft Eline de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Ze is een echte kilometervreter.
Het belang van goed beleid, ontwerp, aanleg en onderhoud is voor deze wandelfanaat duidelijk. “Een loopvriendelijke omgeving belangrijk. Het gaat mij er om dat we mensen die minder mobiel zijn faciliteren. Toegankelijkheid maar ook duurzaamheid, gezondheid en veiligheid zijn voor mij essentiële factoren.”

Disbalans
Eline merkt dat er regelmatig een disbalans is tussen de persoonlijke en maatschappelijke voorkeur. “Men ziet liever een boom dan een auto als ze uit het raam kijken. Maar men wil wel de eigen auto voor de deur kunnen parkeren.”
Ook in stedelijk beleid is er soms een disbalans in de uitvoering op straat, ziet deze mobiliteitsdeskundige. “De harde richtlijnen voor het autoverkeer voeren vaak de boventoon. Ik wil er graag iets tegenover zetten. Ik pleit er voor dat we aandacht hebben voor verschillende doelgroepen in verschillende gebieden. Binnenstedelijk mag de voetganger echt op de eerste plaats komen!”
 
Eline is na het afronden van haar studie gaan werken bij advies- en ingenieursorganisatie Arcadis in het team Veilige en Duurzame Mobiliteit. Haar collega’s delen hetzelfde gedachtegoed. Dat werkt fijn; iedereen richt zich op veilige en actieve mobiliteit voor een prettige leefomgeving.

Klik hier om het onderzoek van Eline ‘Een stap vooruit naar een STOMP-stad’ te lezen.  

Streepje vóór door kennis over lopen

“Doordat ik een expertise meebracht, was ik voor werkgevers een interessante partij”, vertelt Dennis van Sluijs, inmiddels adviseur mobiliteit & ruimte bij Goudappel. Dennis studeerde Ruimtelijke Ordening – Mobiliteit aan Hogeschool Windesheim in Zwolle en studeerde af op het onderwerp lopen. Een modaliteit waar tijdens de studie niet veel over is onderwezen. Door zijn opgedane kennis over lopen had hij een streepje vóór.

Lopen krijgt steeds meer aandacht. Tijdens de corona-periode werd het belang van een fijne leefomgeving – veelal even naar buiten en een rondje lopen – extra onderstreept. Ook uitdagingen als de druk op de openbare ruimte in de stad en een beter klimaat geven de aandacht voor lopen een boost.

Lopen als modaliteit
In het onderwijs was de voetganger wel aanwezig herinnert Dennis zich, maar impliciet. “Als je praat over de inrichting van de straat, dan denk je ook na over een voetpad. Maar waar je voor auto en fiets specifiek nadenkt over bijvoorbeeld breedte en ligging , werden voor lopen geen extra kennis en tools aangeboden.”

Hoe komt het dat hij interesse had voor lopen? “Tijdens een stage in Gent (B) kwam ik terecht bij een organisatie die zich richtte op de menskant, op inclusiviteit en toegankelijkheid. Daar is het zaadje gepland. Toen werd lopen ook echt een modaliteit voor mij.” Vervolgens  ging hij bij Goudappel stagelopen en heeft hij onderzoek gedaan naar de looproute van een parkeergarage naar het centrumgebied en werd zijn enthousiasme voor het onderwerp steeds groter. “Daarom heb ik tijdens mijn afstuderen ook gekozen voor het onderwerp lopen.” Het Handboek voor professionals ‘De ontwikkeling van het stedelijk loop- en wandelnetwerk’ is het succesvolle eindresultaat van zijn afstudeeronderzoek.
En zo werd een student RO – Mobiliteit een expert op het gebied van lopen.

Meer aandacht voor lopen
Terugkijkend geeft Dennis aan dat er veel veranderd is de laatste jaren. “De citydeal en het Platform Ruimte voor Lopen hebben bijgedragen aan de aandacht voor en het verspreiden van kennis over lopen.”
Inmiddels zijn er verschillende informatieve kennisdocumenten ontwikkeld en uitgegeven die de beleidsmaker helpen de voetganger beter in beeld te krijgen. Zoals de ontwerpwijzer, het boek Loop!, de kennisbank op de website van Ruimte voor Lopen en -natuurlijk- zijn eigen handboek.
Dennis is bij zijn werkgever ‘de trekker’ van de themagroep voetganger. Zo wordt geborgd dat de voetganger in alle mobiliteitsvisies en plannen, in- en extern, wordt meegenomen. Bovendien werkte hij mee aan het Nederlands Loopstromenmodel, dat landelijk inzicht geeft in voetgangersstromen en -motieven.  

Dennis vertelt graag meer
Ben je student en geïnteresseerd in lopen of wil je als professional meer weten? Dennis vertelt je graag meer over lopen, het handboek en de kansen op werk. Hij vindt het leuk als je contact opneemt.

Eerste stap Nationaal Masterplan Lopen gezet

De eerste stappen naar een Nationaal Masterplan Lopen zijn gezet. Tientallen partijen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een eerste opzet: het contourendocument. Daarmee zetten we een belangrijke stap naar een gezamenlijke visie op lopen. Ook jij kunt nog een bijdrage leveren aan het Nationaal Masterplan Lopen om lopen – nu en in de toekomst – goed op de kaart te zetten.

Overheden, maatschappelijke organisaties, private organisaties en kennisinstellingen werken vanuit verschillende vakgebieden samen aan een Nationaal Masterplan Lopen. Doel van dit plan is om meer ruimte te creëren voor lopen: in beleid, in het hoofd en op straat. Een plan van en voor alle betrokken partijen: voor beleidsmakers, bestuurders, zorgprofessionals, ontwerpers. Voor overheden, zorginstellingen en routebureaus.

Doe ook mee
Je kunt met jouw organisatie nog steeds aansluiten en een bijdrage leveren aan het Nationaal Masterplan Lopen. Vooral partijen uit het sociale domein zijn van harte welkom om actief deel te nemen. Dus (koepel)organisaties op het gebied van welzijn, kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, sportclubs en -verenigingen, cultuur, gehandicapten en anderen, wacht niet langer en neem contact op!  Dat geldt ook voor zorgverzekeraars. Doe mee!

Meedoen kan op twee manieren. Je kunt actief meewerken. Dat betekent dat je samen met een aantal andere betrokken partijen één of meer concrete acties voor het Nationaal Masterplan Lopen uitwerkt in een aantal (offline en online) sessies. En dat je die acties in de toekomst ook helpt realiseren.  Daarnaast kan je ook wat meer op afstand meedenken door conceptversies van het Nationaal Masterplan tegen te lezen of je verbinden aan een of meerdere concrete acties van het Nationaal masterplan. Interesse? Mail dan naar info@ruimtevoorlopen.nl.

Over het contourendocument
Het Contourendocument bevat informatie die straks ook in het Masterplan terugkomt. Het bevat een beeld van hoe lopen er in 2040 idealiter uitziet, hoe het belang van lopen aansluit bij nationale en internationale doelen en afspraken, wat er de afgelopen jaren al is gebeurd rondom lopen, hoe het anno 2024 met lopen is gesteld en welke knelpunten er zijn. Wat nu nog ontbreekt in het contourendocument en straks in het Masterplan essentieel is, is een actie agenda.

Toolbox Loopbeleid in de praktijk: aanrader!

toolbox loopbeleid

Sinds een aantal maanden staat de Toolbox Loopbeleid online, een digitaal hulpmiddel speciaal voor beleidsadviseurs van gemeenten en provincies om hen op weg te helpen bij het ontwikkelen van effectief loopbeleid. Maar hoe werkt dit in de praktijk? We vroegen drie beleidsadviseurs om de Toolbox eens grondig onder de loep te nemen: Anne Kok, Laura Hagendoorn en Erik van Hal.

De eerste indruk? Die is bij alle drie positief! ‘Het bevat enorm veel informatie en toch lukt het makkelijk om snel te vinden wat je zoekt’, aldus Anne, beleidsadviseur van de Gemeente Den Haag.  Ook Laura Hagendoorn van de Provincie Groningen denkt er zo over: ‘De indeling – met zes inhoudelijke blokken – zorgen ervoor dat je uithaalt wat voor jouw organisatie relevant is.’ ‘Handig ook dat er steeds verwijzingen zijn naar onderwerpen die ook interessant voor je kunnen zijn,’ vindt Erik van Hal – verkeersplanoloog bij de Gemeente Eindhoven.

Een dikke voldoende dus wat betreft gebruiksvriendelijkheid, maar hoe zit het met de inhoud.  ‘Wat ik positief vind aan deze toolbox, is dat lopen integraal wordt opgepakt. Binnen de gemeente zijn er veel domeinen die raken aan lopen. Het gaat niet alleen over mobiliteit, maar ook bijvoorbeeld over gezondheid en de openbare ruimte. De Toolbox helpt je om zo een brede argumentatie neer te zetten waarom je aan de slag moet met loopbeleid.’ vertelt Anne.

Wat daarbij ook bij helpt, zijn feiten en cijfers. ‘En die gaan verder dan infra en gezondheid. Iedereen begrijpt wel dat lopen gezond is, maar de toolbox laat ook zien hoe lopen bijdraagt aan andere maatschappelijk vraagstukken, zoals het tegengaan van eenzaamheid en het stimuleren van de lokale economie,’ zegt Laura. ‘Een goede aanvulling vind ik ook dat de toolbox vermeldt wat het werkgevers oplevert als ze lopen onder werknemers stimuleren: meer productiviteit, minder ziekteverzuim. Mooi!’ vult Erik aan.

Inspiratie
De Toolbox Loopbeleid bevat veel voorbeelden van gemeenten in binnen- en buitenland die al loopbeleid hebben ontwikkeld. ‘Ik laat mezelf graag inspireren door voorbeelden. Veel wielen zijn toch al een keer uitgevonden,’ constateert Erik. ‘Ik word er enthousiast van en leg waar nodig ook daadwerkelijk contact. Bij het ontwikkelen van ons beleid hebben we onze plannen ook regelmatig voorgelegd aan mensen van andere steden. Dat levert veel waardevolle inzichten op!’

Dat herkent Laura. Zij werkt als beleidsmedewerker bij de provincie Groningen, waar ze werkt ze aan de loopagenda van de provincie. Toen zij hiermee van start ging, was de Toolbox Loopbeleid nog niet verschenen. ‘Wij hebben onze loopagenda opgebouwd door inspiratie op te doen bij anderen. Zo hebben wij goed gekeken naar de begindagen van het fietsbeleid van de provincie. Door gesprekken met interne collega’s, gemeenten en externe partijen te voeren hebben wij de inhoud van de loopagenda in kunnen vullen.’

De voorbeelden zijn voor Anne ook een goede reden om de toolbox te raadplegen. Ze werkt momenteel aan een plan van aanpak voor een loopbeleid voor de gemeente Den Haag. De Toolbox loopbeleid helpt haar daarbij: ‘Als je begint met loopbeleid is het fijn om even flink in die site te duiken en je te laten inspireren. Tegelijkertijd geef je er ook weer je eigen draai aan. Logisch, want je wilt aansluiten bij de punten die de gemeente belangrijk vindt. Bij de een is dat vergroening, in andere is weer meer draagvlak voor bijvoorbeeld gezondheid.’ 

Diepgang
Ook hebben ze alle drie nog een punt van verbetering. Laura: ‘Ik vind de toolbox een goede eerste stap voor gemeenten en provincies die nog niet met loopbeleid bezig zijn, maar dat wel willen. Voor organisaties die al verder zijn met het ontwikkelen van beleid voor de voetganger mis ik nog wat diepgang.’

Anne: ‘De toolbox heeft een grote focus op de bereikbaarheid van voorzieningen voor voetgangers. Routes naar die voorzieningen moeten in orde zijn. Dat is natuurlijk belangrijk, maar dit gaat voorbij aan de laag die daaronder ligt. Je moet je realiseren dat iedere voordeur een herkomst en een bestemming is en dat het vanuit die voordeur direct mogelijk en aantrekkelijk moet zijn om te lopen, veilig en zonder obstakels, anders kiest men voor de auto of blijft men thuis. Dit betekent dat de stoep overal in orde moet zijn.

Erik: ‘Wat meteen opvalt, is de foto van het stationsplein in Rotterdam op de openingspagina. Het is natuurlijk een uitstekend voorbeeld van goed loopbeleid, maar het kan mensen ook op het verkeerde been zetten. Alsof loopbeleid alleen is voor grote steden, terwijl ook kleine gemeenten zich aangesproken moeten voelen.’

En tot slot wijst Erik nog naar een belangrijke zin uit de toolbox. ‘Er staat: het maken van loopbeleid is een iteratief proces. Herkenbaar: je bewandelt zeker geen rechte lijn. En dat hoeft ook niet. Wat wel belangrijk is, is dat je gewoon begint.  Daar waar de energie zit!’

Ga ook aan de slag met de Toolbox Loopbeleid. Kijk op www.loopbeleid.nl

Gespot in The Guardian: ‘Het enige wat nodig is, is een korte wandeling’: hoe een paar minuten lichaamsbeweging creativiteit kan ontketenen

Krijg je je beste ideeën terwijl je naar de bushalte rent of de hond uitlaat? Onderzoekers hebben opmerkelijke verbanden ontdekt tussen beweging en creatief denken. Een recente studie toont aan dat zelfs een korte sessie van lichaamsbeweging waarbij je je hartslag verhoogt en je ademhaling versnelt, zoals wandelen, joggen of fietsen, creatief denken kan stimuleren. Het onderzoek benadrukt dat het niet alleen gaat om fitheid, maar om de daadwerkelijke beweging van het lichaam.

Creativiteit

Als je denkt: ‘Mijn baan / mijn leven is niet creatief, dus dit is irrelevant voor mij,’ denk dan nog eens goed na. Veel uitdagingen in ons leven doen een beroep op onze creativiteit, of het nu gaat om het bedenken van een bedrijfsplan, het maken van een smakelijke maaltijd van restjes, het uitvinden van een levensreddend vaccin of het vermaken van je kinderen.

“We associëren creativiteit vaak met mensen die ‘dingen maken’ – kunstenaars en architecten, dichters en toneelschrijvers,” zegt dr. Christian Rominger, een postdoctoraal onderzoeker in de gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Graz. “Maar we hebben allemaal zowel het potentieel als de noodzaak om creatief te zijn.”

Dus, als je je creatieve sappen wilt laten stromen, is een korte wandeling misschien precies wat je nodig hebt.

Lees het hele artikel in The Guardian.

Blij van het geven van gastcolleges

Jos van Langen, master urbanism bij de gemeente Leeuwarden, geeft met veel plezier gastlessen aan studenten Stedenbouw en Mobiliteit van de NHL Stenden in Leeuwarden. Het voelt voor hem ook als een soort verantwoordelijkheid. “We moeten staan voor ons vak en de kennis doorgeven.”

Van Langen werkt vanuit de gemeente Leeuwarden al decennia samen met de hogeschool. Zo’n dertig jaar geleden heeft de fiets voor het eerst een plek gekregen in verkeerskunde en is via het onderwijs steeds meer in de vakwereld terecht gekomen. “Dat kunstje moeten we nu herhalen voor de voetganger.”

Veel lesmateriaal is er nog niet, dus de voorlopers in het vak moeten hun praktijkervaring overbrengen. Maar Van Langen wil ook ‘dat wat niet in de schoolboeken staat’ de studenten leren. “Onderhandelen, ergens voor staan, een visie en strategie ontwikkelen; dat wil ik ze ook meegeven”, vertelt hij gepassioneerd.
“De ruimte is schaars en dat betekent vroeger of later dat er een strijd ontstaat. Daar kun je als aankomend professional maar beter op voorbereid zijn. Het leuke is ook dat als de studenten naar buiten kijken, ze mijn werk en hun eigen toekomstig werkveld zien. Het bewijs ligt op straat. Belangrijk is ook dat ze met eigen ogen gaan zien dat ze niet enkel vanuit de auto moeten denken en ontwerpen.”

Het geven van gastlessen heeft ook andere positieve effecten. “Studenten komen vaak stage lopen bij de gemeente en uiteindelijk worden sommigen dan ook nog mijn collega”, zegt Van Langen lachend.

Van Langen raadt iedereen aan gastlessen te geven en daarin de voetganger nadrukkelijk een plek te geven. “Er is nog een wereld te winnen voor een loopvriendelijke leefomgeving. Je kunt vanuit de praktijk zoveel toevoegen. Ik begeleid ook afstudeerders waardoor ik de studenten zie groeien in het vak. Daar word ik echt blij van.”

Samen aan de slag: Nationaal Masterplan Lopen

‘Droom samen hardop! Hoe ziet lopen eruit in 2040, wat voor concrete doelen moeten we dan stellen voor 2030 en wat voor acties moeten we dan nu nemen?‘ verwoordt Hannah Kandel de opgave voor deze middag. Vertegenwoordigers van tientallen organisaties zijn op 15 februari gekomen om te werken aan een Nationaal Masterplan Lopen.

Tijdens deze eerste fysieke werksessie – eerder was er online een kick-off – is een brede vertegenwoordiging van gemeenten, provincies, belangenbehartigers, kennisinstellingen en departementen en projectontwikkelaars naar Utrecht gekomen. De urgentie om samen aan een Nationaal Masterplan te werken is groot. Dat blijkt uit de opkomst, maar ook uit actualiteit.

André de Wit, samen met Hannah procesbegeleider, licht dat toe: ‘De gezondheidsdoelen van de overheid worden niet gehaald, net als de verkeersveiligheidsdoelen; maar 44 % van de Nederlanders voldoet aan de beweegnorm en het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer neemt toe. Een loopvriendelijke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren om deze ambities wel te behalen.’

Uitnodigend en energiek
‘Het Nationale Masterplan gaat een uitnodigend en energiek verhaal worden. Een verhaal waarvan je zegt: waarom doen we dat al niet?’ aldus Martine de Vaan, programmaleider van de City Deal Ruimte voor Lopen: ‘Het plan bevat straks een gedeelde visie op lopen, met concrete acties en doelen. Maar het moet ook een stuk worden waarmee raadsleden, beleidsmedewerkers, maar ook ontwikkelaars kunnen wapperen en zeggen: dit hebben we landelijk afgesproken en laten we het dan ook doen!’

Diverse thema’s zijn uitvoering besproken: lopen in relatie tot vergroening, mobiliteit, lokale economie, gezondheid. Al lopend in het zonnetje werden de eerste gedachten uitgewisseld, waarna de deelnemers aan de thematafels grote vellen papier vol schreven. Bijvoorbeeld over het realiseren van twee meter vrije doorloopruimte voor de voetganger, het vergroten van het aandeel lopen in mobiliteit, het belang van wandelnetwerken voor de economie van het landelijk gebied en het vergroenen van straten om lopen aantrekkelijker te maken. Maar ook: ‘Nederland is een heel aantrekkelijk land om in te lopen! Ook dat moeten we niet vergeten om op te schrijven.’

‘Goed om te ervaren dat er in de sessies flink is gediscussieerd,’ blikt Martine terug op de sessie. ‘Veel gemeenten zeggen dat de voetganger bovenaan staat bij het verdelen van de ruimte, maar hoe je dat daadwerkelijk voor elkaar krijgt is een ander verhaal.’

De resultaten van deze middag zijn de basis voor de volgende stap. Aan Hannah en André nu de taak om een eerste contourendocument te schrijven, waar alle betrokken partijen weer op mogen reageren. Ook volgen er voor de zomer nog sessies om samen te verdiepen. ‘Zo werken we aan een visie die door veel partijen wordt gedragen.’

Sluit ook aan
Wil je ook meewerken aan het Nationaal Masterplan Lopen. Dat kan. Je kunt lid worden van de werkgroep en deelnemen aan een aantal (offline) sessies. Ook kun je je aanmelden om mee te lezen aan het contourendocument. Interesse? Mail dan naar info@ruimtevoorlopen.nl.

Gespot in Parool: ‘Amsterdam moet zich richten op de voetganger, niet op de haastmeute’

Amsterdam: maak ruimte voor de voetganger

We hebben een interessant artikel in de Amsterdamse krant het Parool gespot. Van de hand van Walther Ploos van Amstel, lector citylogistiek, die pleit voor een stad waarin lopen centraal staat. Een stad die niet nog meer verkeersstraten aanlegt, maar vol inzet op mensenstraten.

Ploos van Amstel heeft zorgen over de hoofdstedelijke aanpak van verkeersongevallen. “Die zorgen gaan over het veelvuldig gebruik van ‘stimuleren’, geeft hij aan. “En dan vooral van fietsen. Dat terwijl bijvoorbeeld lopen veiliger is en echt bijdraagt aan een sociaal betrokken en inclusieve stad. De meeste mobiliteit in Amsterdam is zogenoemde pretmobiliteit.”

“Zolang het Amsterdamse college inzet op het monomaan faciliteren van de overmobiele haastmeute, wordt het nooit een fijne en verkeersveilige stad. Daar veranderen 30 kilometer per uur, autoluwe delen, bruggen over het IJ, knippen, bredere fietspaden en al die andere maatregelen niets aan.”

Gesprek voeren over mensen

Volgens de lector gaat het gesprek over mobiliteit veel te veel over vervoersmiddelen, waar het over mensen moet gaan. “Amsterdam heeft mensenstraten nodig. Straten waarin slenteren, ontspannen, spelen, verblijven en ontmoeten centraal staan. Straten die aantrekkelijk, veilig en vooral ook inclusief zijn. Laten we het dichter bij huis zoeken.”

Lees de hele column in het Parool.

Ontwerpwijzer voetgangers in boekvorm beschikbaar

Goed nieuws voor iedereen die op de boekversie van de Ontwerpwijzer voetgangers van CROW zit te wachten: hij is vanaf nu beschikbaar!

De Ontwerpwijzer voetgangers is hèt handboek voor iedere professional die werkt aan een toegankelijke, veilige en aantrekkelijke omgeving voor voetgangers. De ontwerpwijzer biedt de kennis die nodig is bij het maken van voetgangersbeleid, het vaststellen van het voetgangersnetwerk, het ontwerpen van voetgangersvriendelijke infrastructuur en het beheer en onderhoud ervan.
 
De Ontwerpwijzer voetgangers was al beschikbaar als onderdeel van de Kennismodule Voetgangers in de Online kennisbank van CROW, en nu kun je hem ook als boek bestellen. Bestellen kan via de website van CROW. Liever toch de online versie maar je hebt nog geen toegang tot deze kennismodule? Bestel hier een abonnement.

Nieuwe publicatie: Juridische sturingsinstrumenten voor een loopvriendelijke omgeving

Deze nieuwe publicatie van Ruimte voor Lopen en CROW biedt een overzicht van de juridische instrumenten die gemeenten hebben om de openbare ruimte loopvriendelijk te krijgen en te houden. Het gaat daarbij om instrumenten in het kader van de Omgevingswet, de verkeerswetgeving en om privaatrechtelijke instrumenten. Je vindt er een beschrijving van de instrumenten die in de praktijk worden ingezet, hoe ze worden ingezet en wat de ervaringen zijn. Enkele praktijkvoorbeelden en aanbevelingen voor gemeenten maken deze publicatie compleet. Dit is een van de publicaties die is gemaakt in het kader van het Versnellingsplan van Ruimte voor Lopen uit 2022.

Download hier de publicatie.

Rotterdam Loopt! wint eerste BeweegAward

Rotterdam Loopt neemt BeweegAward in ontvangst

Trots! Vorige week won onze partner gemeente Rotterdam de BeweegAward met haar integrale programma: Rotterdam Loopt! Een prachtige prijs die vanaf nu éénjaarlijks uitgereikt zal worden aan een veelbelovend initiatief dat mensen in beweging brengt.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen reikte de BeweegAward van 2023 uit aan het Rotterdamse programma dat werd gekozen uit drie genomineerden. In de race waren verder: Digitaal in Balans en Dynamische Schooldag op maat Amsterdam.

Laagdrempelige aanpak Rotterdam Loopt!

Het Rotterdamse loopprogramma kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. De jury was vol lof over de “integrale en laagdrempelige aanpak om Rotterdammers aan het lopen te krijgen. De diverse activiteiten waarmee de stad lopen op de kaart zet: door meer groene routes, groene initiatieven en wandelclub in verschillende wijken.”

Bron: ‘Staatssecretaris reikt eerste BeweegAward uit’ op de site van de BeweegAlliantie.

Foto door: XSAGA / Jorrit Lousberg

>