50 miljoen euro om wandelvriendelijkheid Groningen te vergroten 

“We willen een ‘loopcultuur ontwikkelen door inwoners te verleiden meer te voet te doen.” Gemeente Groningen trekt de komende 20 jaar €50 miljoen extra uit voor lopen en fietsen.

De stad gaat aan de slag met een pakket maatregelen en projecten om zo ‘duurzame mobiliteit’ in Groningen te stimuleren. Ook zet ze in op het verhogen van de verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers. Het pakket omvat onder andere de aanleg en verbetering van fiets- en wandelroutes, het veiliger maken van oversteekplaatsen voor voetgangers en het verbeteren van de verkeersveiligheid in bestaande 30 km/uur-gebieden. Daarbij komt dat de maximumsnelheid van 30 km/uur in véél meer stedelijke gebieden de norm wordt. 

Kwaliteit openbare ruimte in Groningen verhogen

Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid richt de gemeente haar pijlen op het vergroten van de kwaliteit van de openbare ruimte. Denk daarbij aan meer en aantrekkelijkere bankjes, duidelijke wandelpaden zonder onderbrekingen, meer en prettig groen.  Wethouder Philip Broeksma (Verkeer en Vervoer): ‘De druk op de openbare ruimte neemt toe, dus daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Waar de auto in het verleden vaak leidend was bij het maken van keuzes staat nu de kwaliteit van de openbare ruimte voorop. Dat betekent dat we het aantal auto’s en het gebruik ervan ontmoedigen, en de fietser en de voetganger ruim baan geven.’

Meer informatie

Wil je meer weten over de plannen van gemeente Groningen? Lees ‘Ruim baan voor voetgangers en fietsers.’