Megaparkeerplaats Zwolle moet voor meer ruimte voor lopen zorgen

Megaparkeerplaats in Zwolle

In verschillende steden in Nederland wordt de auto meer en meer uit het straatbeeld verbannen. Zo ook in Zwolle, partner-gemeente van ons. Daar zien ze het liefst een autoluwe binnenstad en dat pakken ze groots aan. Er liggen nu namelijk plannen op tafel voor een megaparkeerplaats aan de rad van de stad, voor maar liefst 600 auto’s.  

Speciaal voor mensen die met de auto naar de Overijsselse stad komen. Hier parkeren ze tegen een heel gunstig bedrag of zelfs gratis, waarna ze op een andere manier de binnenstad in kunnen. Op  een meer duurzame manier: met het ov, de (vouw)fiets of te voet. Een andere manier om meer ruimte voor lopen te creëren; in andere steden zien we milieuzones of simpelweg wegafsluitingen.

De gemeente hoopt autorijders een goed alternatief te bieden en zo minder verkeer ín de stad te krijgen.

AutoWeek.

De gemeente heeft ook al een locatie in gedachten voor de parkeerplaats. “In het noorden van de stad, vlak naast de snelweg A28 en aan het einde van de N340″, aldus AutoWeek.

—-

Bron: Zwolle wil auto uit binnenstad trekken met megaparkeerplaats.

Initiatiefvoorstel ‘Gastvrije Openbare Ruimte’

Gastvrije Openbare Ruimte

D66 heeft in Amsterdam een initiatiefvoorstel ‘Gastvrije Openbare Ruimte’ ingediend. Aanleiding is dat steeds minder inwoners te vinden zijn in de openbare ruimte én veel minder bewegen. Nog maar 10% van de kinderen speelt vaker buiten dan binnen, terwijl dat twee generaties terug nog 65% was.

Meer trage mobiliteit

Eén van de voorstellen in Gastvrije Openbare Ruimte is om “meer keuzes te maken voor trage mobiliteit”. Om lopen en fietsen meer te stimuleren. “Lopen of fietsen zorgt voor de mogelijkheid tot verbinding tussen Amsterdammers. Vanuit een gesloten koekblik begin je immers geen gesprek met je mede-weggebruikers. Minder auto’s draagt niet alleen bij aan een betere luchtkwaliteit, maar is in zichzelf lichamelijk en geestelijk gezond en bevordert sociale cohesie.”

D66 maakt het heel concreet: bij keuzes over inrichting van wegen moet het belang van de voetganger vooropstaan. Neem bijvoorbeeld de drempels bij voetgangersoversteekplaatsen. Nu worden ze alleen geplaatst als auto’s zich niet aan de regels houden. “Maar het is als voetganger áltijd fijner om verhoogd over te steken. Daarnaast maak je de stad meteen vele malen meer rolstoeltoegankelijk, fijner voor rollators, kinderwagens en boodschappenkarretjes.” Hun pleidooi is daarom: “Kies standaard voor een verhoogde voetgangersoversteekplaats, mits het niet onoverkomelijk is voor bij[1]voorbeeld nood- en hulpdiensten.”

Gastvrijer en meer inclusie

Daarnaast wil het voorstel de ‘hostile architecture’ in onze hoofdstad gedag zeggen. Dit zijn elementen die een ongastvrije sfeer aan sommige plekken geven. Bijvoorbeeld bankjes met een armleuning midden op het bankje, zodat mensen zonder thuis er niet meer op kunnen slapen. Het zijn elementen die als doel hebben bepaalde groepen mensen te weren in de buitenruimte. Ook pleit ze voor meer inclusie. “Er valt veel te winnen als het aankomt op fysieke toegankelijkheid van openbare plekken voor mensen met een beperking. Er wordt nog veel gebouwd voor een bepaalde fysicaliteit: iemand met een gemiddelde lengte, met goed zicht, op twee benen.”

Bovendien:

“Ruimtelijke ordening is ontworpen voor de ‘standaardmens’ of ‘genderneutraal’. (…) Dat de openbare ruimte niet even gastvrij is voor iedereen ligt aan een gebrek aan informatie over ervaringen en behoeftes van iedereen behalve de voornoemde groep.”

D66

Amsterdam Maakt Ruimte

Met het voorstel een ‘Gastvrije Openbare Ruimte’ sluit D66 goed aan op het nieuwe, gemeentelijke programma Amsterdam Maakt Ruimte. Een programma dat dit jaar (2024) verder wordt uitgewerkt. Lees meer over het voorstel bij Amsterdam Raadsinformatie.

Merwehaven: autoluwe woonwijk in Rotterdam in de maak

Merwedehaven: autoluwe woonwijk in Rotterdam

“Kinderen die niet meer tussen de uitlaatgassen hoeven buiten te spelen.” In Merwehaven worden auto’s verbannen naar een minder belangrijke plek én krijgen voetgangers alle ruimte. Omroep Rijnmond schreef over deze nieuwe, autoluwe woonwijk in Rotterdam, op de grens met Schiedam. 

De autoluwe woonwijk in Rotterdam is één van de maatregelen van de gemeente om de druk op de openbare ruimte te verminderen. Want die is momenteel enorm, beaamt Maaike Snelder, universitair hoofddocent aan de TU Delft en werkzaam bij TNO. “Het gebruik van de auto is in de jaren 50 en 60 snel gegroeid. Inmiddels lopen we tegen de grenzen aan van wat nog wenselijk is in stedelijk gebied.”

2.500 huur- en koopwoningen in autoluwe woonwijk in Rotterdam

De buurt komt op het voormalige rangeerterrein aan de Marconistraat en de twee Merwepieren, waar de vrachtwagens eerst massaal af en aan reden. In 10 jaar tijd komen er ruim 2.500 huur- en koopwoningen. Bovendien is er ruimte voor innovatieve bedrijven, kleine kantoren en voorzieningen zoals een basisschool, huisartsenpost, horeca en buurtsupermarkt. Mobiliteit en bereikbaarheid is een belangrijk onderdeel in het plan. Parkeren gebeurt alleen nog in zogeheten mobiliteitshubs en niet voor de deur. Alles met als doel de mensen uit hun heilige koe te krijgen en ze aan de wandel te krijgen. 

Meer info

Lees het nieuwsbericht van omroep Rijnmond: Rotterdam kiest voor woonwijk zonder auto’s, maar hoe ziet die eruit?

En bekijk op de website van gemeente Rotterdam de gehele planning van dit project. 

>