Fiets en wandel op 1 en 2 juli over de Afsluitdijk

In het weekend van 1 en 2 juli zijn fietsers en wandelaars welkom op de 32 kilometer lange dijk die de Waddenzee van het IJsselmeer scheidt. Vanwege de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk is het fietspad afgesloten, maar Rijkswaterstaat stelt op 1 en 2 juli het fietspad open. ‘We willen dat iedereen een fijne en vooral veilige dag heeft’, aldus Jaap Buitink en Jacob Jansen van Rijkswaterstaat.

Fietsen langs de Waddenzee

Fietsers en wandelaars hebben dit weekend een bijzondere primeur. Een flink deel van het nieuwe fietspad aan de Waddenzeezijde is op 1 en 2 juli toegankelijk. Jacob Jansen, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat: ‘Op initiatief van onze regionale partners van De Nieuwe Afsluitdijk is er een nieuw fietspad langs UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee gekomen. Vanaf het fietspad heb je prachtig zicht op het wad, je voelt de zilte lucht op je gezicht. Dat is echt een bijzondere beleving.’ Ook verkeersmanager Jaap Buitink weet dat het genieten is: ‘Ik ben er al een paar keer geweest. Het is fantastisch. Je hoort de snelweg bijna niet, waardoor je de Waddenzee volop kunt ervaren. Dat geldt overigens niet alleen voor de fietsers, want wandelaars zijn eveneens welkom.’

Bouwterrein

De voorbereidingen voor de openstelling zijn een paar maanden geleden al begonnen, vertelt Jansen: ‘We hebben goed moeten kijken wat de route wordt. De fietsbruggen bij de spuisluizen zijn bijvoorbeeld verwijderd tijdens de werkzaamheden. Ook wordt er nog volop gewerkt aan de Vismigratierivier. Op die plekken fietsen en wandelen mensen straks over bouwterrein.’

Buitink: ‘En dan moet er heel wat gebeuren om recreanten er veilig te kunnen laten fietsen en wandelen. Werkverkeer heeft geen probleem met kuilen en gaten, maar voor fietsers zijn die gevaarlijk. Met name bij de spuisluizen schermen we goten en rioolputten af en waar nodig leggen we rubberen matten neer om het pad iets te egaliseren. Ook zetten we gevaarlijke plekken af met bouwhekken.

Voor meer informatie kijk op Weekendopenstelling fietspad op de Afsluitdijk – De Afsluitdijk

Buitenwerken vieren met Outdoor Office Day 

Outdoor Office Day

Gisteren was het de Outdoor Office Day, de 5e editie alweer. Een jubileumeditie waarin we vierden hoe fijn het is om buiten te werken. Om niet urenlang met het mooie weer gekluisterd te zijn aan een bureau binnen. Buiten zijn maakt je namelijk creatiever, geconcentreerder en het zorgt voor de nodige beweging. 

Of je nu met een collega spart in het stadspark om de hoek, wandelend telefoongesprekken voert of een heuse weeting loopt voor het wekelijkse teamoverleg. Werk, welzijn en stedelijk natuur zijn met elkaar verbonden. Buiten werken is in één woord: GOED!

Outdoor Office Day (OOD) initiatief Nature Desks 

De dag is geïniteerd door de organisatie Nature Desks. Een organisatie die haar pijlen richt op het verbinden van natuur, werk en welzijn. “OOD kun je het best zien als een open uitnodiging voor iedereen om het werk mee naar buiten te nemen”, aldus de organisatie. En dat werd dit jaar in grote getalen gedaan. Een aantal pareltjes van buitenwerken die we voorbij zagen komen op social media:

Ruimte voor Lopen is één van de partners van Outdoor Office Day en maakt de dag mede mogelijk. 

Veel ruimte voor lopen in Apeldoorn

Impressie platformbijeenkomst donderdag 1 juni

Op donderdag 1 juni kwamen de leden van het platform Ruimte voor lopen bijeen voor de tweede partnerbijeenkomst van dit jaar. Wethouder Marco Wenzkowski van de gemeente Apeldoorn verwelkomde de aanwezigen in STOOM, het voormalige ketelhuis van de Zwitsalfabriek. De wethouder deelde in zijn presentatie dat er in Apeldoorn veel aandacht is voor ambities op het gebied van lopen. De link met mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en de betrokkenheid van inwoners is belangrijk en wordt aan gewerkt. Aan de buitenring om het centrum is Apeldoorn aan het verduurzamen en versterken van de wijken.

Cecile van der Linden, adviseur mobiliteit gaf inzicht hoe de gemeente omgaat met de inrichting van de buitenruimte aan de hand van de publicatie ‘Buitenkansen’. Urhahn stedenbouw & strategie maakte Buitenkansen in opdracht van en samen met de gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland. Doel van het rijk geïllustreerde boek is het enthousiast maken en inspireren van mensen die met buitenruimte bezig zijn en het gesprek hierover stimuleren. En zo ook bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaande en nieuwe projecten. Daarbij is er binnen thema’s  als ‘natuur de stad in’, ‘trage netwerken’ en ‘de straat als speeltuin’ ruim aandacht voor de mens te voet. Voor de gemeente Apeldoorn biedt de publicatie enorm veel aanknopingspunten om aan de slag te gaan met verschillende opgaven in de stad.

Architect Jesse Mommers gaf de deelnemers vervolgens veel inzicht in hoe Schipper Bosch werkt aan de ontwikkeling van het Zwitsal terrein. Hij vergeleek de aankomende transformatie met het op veel punten vergelijkbare voormalige complex van Prodent in Amersfoort. Als ontwikkelaar en belegger verrijkt Schipper Bosch op vernieuwende wijze in vier stappen een gebied. Ze (her)ontwikkelen gebouwen en creëren plekken met kwaliteit, duurzame oplossingen en verbinding tussen gebied, gebouw en gebruiker. Tussen de twee delen van zijn verhaal konden de deelnemers zelf het terrein rondwandelen om te bepalen waar zij kansen zagen voor een verbetering van de loopkwaliteit.

De middag werd afgesloten door José Cvetanovic, procesregisseur burgerparticipatie bij de gemeente Apeldoorn. Zij hield een pleidooi voor een brede benadering van participatie, zeker ook door bestuurders en maakte daarbij onderscheidt tussen: meedenken, faciliteren, mee-organiseren, meedoen en mee-opruimen. Vervolgens gaf ze de deelnemers inzicht in de vele bewonersinitiatieven in Apeldoorn die een link hebben met lopen. Met name de vele wandel- en hardloopgroepen en -evenementen vielen in het oog.

Onder het genot van een hapje en drankje sloten we de veelzijdige en interessante bijeenkomst af.

Presentatie Wethouder Marco Wenskowski
Presentatie Cecile van der Linden
Presentatie José Cvetanovic

Loopscore van groenblauwe routes in gemeente Dordrecht

De loopscore-tool van Wageningen Environmental Research is nu ook in de gemeente Dordrecht toegepast. Op basis van 69 van de oorspronkelijk 160 indicatoren is de kwaliteit van de loopmogelijkheden gemeten voor de hele gemeente. De hoofdindicatoren Infrastructuur, Omgevingskwaliteit, Levendigheid, Veiligheid en Aantrekkelijkheid bieden interessante informatie voor de monitoring rond gezonde leefomgeving. De gemeente is bezig te verkennen hoe de monitoring op dit vlak vorm kan krijgen en zal de uitkomst uit dit onderzoek daarin meenemen. Ook zal zij de loopscore opnemen in het project “Samen op de kaart” en biedt de loopscore-tool input voor het beleid rond het realiseren, verbeteren en in stand houden van groenblauwe routes tussen openbare speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken. In een workshop met beleidsmedewerkers van de gemeente en de plaatselijke GGD zijn voor twee straten de effecten van diverse herinrichtingsvoorstellen met de loopscore doorgerekend. Belangrijkste resultaat is dat het verbeteren van de loopkwaliteit een multidisciplinaire aanpak vraagt, waarbij veel beleidsterreinen zijn betrokken.

Lees ook https://ruimtevoorlopen.nl/kennisitem/beloopbaarheid-gemeten/

CBS-cijfers wijzen uit: lopen in de lift

Het CBS heeft samen met mobiliteitsexperts bedacht hoe je steden zo kunt inrichten dat alle verkeersdeelnemers genoeg ruimte hebben, het verkeer veiliger wordt en de stad prettig is om in te wonen en verblijven. Dit concept wordt de ontwerpmethodiek Lopen in de stad genoemd.

Ontwerpmethodiek

De ontwerpmethodiek ‘Lopen in de stad’ zorgt ervoor dat de beschikbare ruimte in steden op een slimmere en veilige manier gebruikt kan worden. Dankzij een verandering in inrichting worden alle verplaatsingen van voetganger, fietser, automobilist en openbaar vervoergebruiker prettiger en veiliger. En nog een bijkomend pluspunt, de stad functioneert beter. 

Voertuigfamilies

Hoe zit de ontwerpmethodiek in elkaar? Voertuigen worden ingedeeld naar ‘voertuigfamilies’. Wat houdt dit in? Een indeling op basis van gewicht. Bij het ontwerpen van straten kijkt de gemeente eerst welke maximum snelheid het beste past bij de functie van de straat. Bijvoorbeeld, is het een winkelstraat of een doorgaande weg? Om dit soort vragen te beantwoorden werken verkeersdeskundigen en stedenbouwkundigen samen. Ook wordt de mening van bewoners, winkeliers en andere betrokkenen gevraagd. Aan iedere maximum snelheid wordt een voertuigfamilie gekoppeld, deze is maatgevend voor het ontwerp van de straat. Bijvoorbeeld: een 10 km/u zone is voor voetgangers, een 20 km/u zone voor fiets-achtigen (normale fietsen, e-bikes, elektrische steps), een 30 km/u zone voor lichte motorvoertuigen en een 50 km/u zone voor auto-achtigen (vrachtwagens enz.). 

>