Pleidooi voor loopvriendelijk Nederland in aanloop naar verkiezingen

loopvriendelijk Nederland - een man die loopt door de straten

De landelijke verkiezingen zijn in aantocht! In november is het zover en alle politieke partijen zijn inmiddels druk bezig met het samenstellen van hun verkiezingsprogramma’s. Een uitgelezen moment om het belang van een loopvriendelijk Nederland onder de aandacht te brengen. 4 voetgangersorganisaties schreven daarom een brief naar de programmacommissies. 

Deze brief is ondertekend door Voetgangersbeweging NederlandVoetgangersvereniging NederlandMENSenSTRAAT en Stichting Wandelnet. En bevat goede redenen om lopen hoger op de agenda te zetten. Met uiteraard concrete suggesties voor loopvriendelijke maatregelen. 

Bijna iedereen loopt wel eens 

Waarom is een loopvriendelijk Nederland zo belangrijk? Omdat “een aanzienlijk deel van de bevolking loopt voor de dagelijkse verplaatsingen”, legt de brief uit. “Naar o.a. het OV, de supermarkt, de school en de huisarts. Lopen is ook nog eens de populairste actieve vrijetijdsbesteding.” 

Loopvriendelijk Nederland draagt bij aan oplossingen

Bovendien draagt lopen bij aan de oplossing van uitdagingen waar we samen voor staan. Zoals het terugdringen van overgewicht of het gebrek aan sociale cohesie. Door te wandelen, kom je meer mensen tegen én maak je sneller een praatje. Daarom is het zo belangrijk dat de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht, met focus op actieve mobiliteit. “Lopen is de meest duurzame vorm van verplaatsen en een voetgangers nemen minder ruimte in, wat kansen biedt voor vergroening.” Als richtlijn noemen de organisatie het STOMP-principe. 

Van toegankelijkheid tot veiligheid en gezondheid 

In totaal staan er 15 suggesties in de brief om een loopvriendelijk Nederland te realiseren. Van het opheffen van barrières zoals spoor, kanalen en snelwegen met loop- en fietsbruggen, tunnels en veilige voet-/fietsoversteken tot wettelijke minimumeisen voor de bereikbaarheid. En van een snelheidsverlaging naar 30 kilometer per uur overal binnen de bebouwde kom tot lopen inzetten als middel om ons land gezonder te maken. Bijvoorbeeld door een reiskostenvergoeding in te stellen voor wandelaars en wandelen als therapie te vergoeden. 

Benieuwd naar alle maatregelen? Lees de brief ‘een loopvriendelijk Nederland brengt mensen verder’

Merwehaven: autoluwe woonwijk in Rotterdam in de maak

Merwedehaven: autoluwe woonwijk in Rotterdam

“Kinderen die niet meer tussen de uitlaatgassen hoeven buiten te spelen.” In Merwehaven worden auto’s verbannen naar een minder belangrijke plek én krijgen voetgangers alle ruimte. Omroep Rijnmond schreef over deze nieuwe, autoluwe woonwijk in Rotterdam, op de grens met Schiedam. 

De autoluwe woonwijk in Rotterdam is één van de maatregelen van de gemeente om de druk op de openbare ruimte te verminderen. Want die is momenteel enorm, beaamt Maaike Snelder, universitair hoofddocent aan de TU Delft en werkzaam bij TNO. “Het gebruik van de auto is in de jaren 50 en 60 snel gegroeid. Inmiddels lopen we tegen de grenzen aan van wat nog wenselijk is in stedelijk gebied.”

2.500 huur- en koopwoningen in autoluwe woonwijk in Rotterdam

De buurt komt op het voormalige rangeerterrein aan de Marconistraat en de twee Merwepieren, waar de vrachtwagens eerst massaal af en aan reden. In 10 jaar tijd komen er ruim 2.500 huur- en koopwoningen. Bovendien is er ruimte voor innovatieve bedrijven, kleine kantoren en voorzieningen zoals een basisschool, huisartsenpost, horeca en buurtsupermarkt. Mobiliteit en bereikbaarheid is een belangrijk onderdeel in het plan. Parkeren gebeurt alleen nog in zogeheten mobiliteitshubs en niet voor de deur. Alles met als doel de mensen uit hun heilige koe te krijgen en ze aan de wandel te krijgen. 

Meer info

Lees het nieuwsbericht van omroep Rijnmond: Rotterdam kiest voor woonwijk zonder auto’s, maar hoe ziet die eruit?

En bekijk op de website van gemeente Rotterdam de gehele planning van dit project. 

50 miljoen euro om wandelvriendelijkheid Groningen te vergroten 

Groningen - mensen die wandelen

“We willen een ‘loopcultuur ontwikkelen door inwoners te verleiden meer te voet te doen.” Gemeente Groningen trekt de komende 20 jaar €50 miljoen extra uit voor lopen en fietsen.

De stad gaat aan de slag met een pakket maatregelen en projecten om zo ‘duurzame mobiliteit’ in Groningen te stimuleren. Ook zet ze in op het verhogen van de verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers. Het pakket omvat onder andere de aanleg en verbetering van fiets- en wandelroutes, het veiliger maken van oversteekplaatsen voor voetgangers en het verbeteren van de verkeersveiligheid in bestaande 30 km/uur-gebieden. Daarbij komt dat de maximumsnelheid van 30 km/uur in véél meer stedelijke gebieden de norm wordt. 

Kwaliteit openbare ruimte in Groningen verhogen

Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid richt de gemeente haar pijlen op het vergroten van de kwaliteit van de openbare ruimte. Denk daarbij aan meer en aantrekkelijkere bankjes, duidelijke wandelpaden zonder onderbrekingen, meer en prettig groen.  Wethouder Philip Broeksma (Verkeer en Vervoer): ‘De druk op de openbare ruimte neemt toe, dus daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Waar de auto in het verleden vaak leidend was bij het maken van keuzes staat nu de kwaliteit van de openbare ruimte voorop. Dat betekent dat we het aantal auto’s en het gebruik ervan ontmoedigen, en de fietser en de voetganger ruim baan geven.’

Meer informatie

Wil je meer weten over de plannen van gemeente Groningen? Lees ‘Ruim baan voor voetgangers en fietsers.’

Partners van Ruimte voor lopen aan het woord

In deze nieuwe rubriek geven we het woord aan onze partners van Ruimte voor lopen.
Deze week geven we het woord aan Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene metropool bij Staatsbosbeheer.

Waarom bent u partner van lopen geworden?
Onze visie op groene verstedelijking wordt gedragen door een groen netwerk, dat vanaf de voordeur groene gebieden binnen en buiten de bebouwde kom. Een netwerk dat goed is ingericht en goed wordt beheerd. Zó goed dat het aangenaam is er te lopen, te fietsen en te verblijven. Of je nu een frisse neus gaat halen, even met de rollator op pad gaat of naar de winkels wil. En het zó goed dat het de natuur tot aan de voordeur brengt. Of je nu een egel bent of een vlinder.

Hoe geeft u invulling aan lopen?
Lopen en wandelen zijn fundamenteel in een ‘langzame stad of dorp’. Het idee van de 15-minutenstad en het idee van natuur dichtbij vragen om een optimale beloopbaarheid van de directe leefomgeving. Daarnaast willen we de groene verbindingen goed en prettig laten doorlopen tot ver in de buitengebieden. Zodat een fijne wandeling in de natuur niet op de parkeerplaats hoeft te beginnen, maar bij je voordeur begint.

Wat zijn uw persoonlijke ambities voor lopen?
Ik vind lopen de allermooiste manier van zijn. Het ritme van het lopen – van steeds het ene been voor het andere – brengt je hoofd tot rust, maakt je hoofd ook leger zodat er ruimte ontstaat voor ontspanning en ontsnapping. Het inspireert ook. De allerbeste gedachten krijg ik lopend. En de beste (en ook wel de moeilijkste) gesprekken worden tijdens de wandeling gevoerd.

Staan er interessante loop activiteiten op de agenda voor komend jaar?
Voor onszelf: lopende vakanties met rugzak en tent. Voor iedereen: doe mee met weetings, de outdoor-office day en al die andere mooie manieren om lopen in je bestaan in te weven.

>