Provincie Groningen eerste met specifiek voetgangersbeleid

provincie Groningen investeert in loopbeleid. Sfeerbeeld Groningen

Mooi nieuws! Provincie Groningen heeft nieuw beleid voor de voetganger – met een mooi budget. In de ‘Loopagenda 2024-2027 ‘Samen stappen zetten’ schrijft de provincie hoe ze de komende vier jaar een veilige en aantrekkelijke omgeving voor de voetganger gaat neerzetten. Om de plannen uit te voeren heeft ze 1 miljoen euro tot haar beschikking.

Concrete plannen

Van een bruggetje over een sloot, een missend voetpad of het weghalen van een obstakel. In de loopagenda van de noordelijke provincie staan concrete plannen om de provincie beter in te richten voor voetgangers. Eén van de maatregelen is een nieuwe subsidieregeling voor gemeenten, waarmee ze kleine aanpassingen kunnen doen om de voetgangersinfrastructuur te verbeteren. Om wandelpaden en -routes veiliger, aantrekkelijker en/of toegankelijker te maken. Boven krijgen gemeenten hulp om belangrijke voorzieningen in de dorpen beter te verbinden voor mensen te voet. Dan gaat het om het OV, winkelcentra en onderwijsinstellingen.

Provincie Groningen gezond, duurzaam, goedkoop en makkelijk

Groningen is de eerste provincie die actief met beleid voor de voetganger aan de slag gaat. Dat heeft meerdere redenen volgens de gedeputeerde. Lopen en wandelen is niet alleen gezond en duurzaam, maar ook goedkoop en toegankelijk. Hij is enthousiast over de loopagenda.

“Er gaat veel geld en aandacht naar de fietser, automobilist en OV-reiziger in Groningen. En dat is terecht. Maar lopen is de meest gezonde, duurzame, goedkope en toegankelijke vorm om je te verplaatsen. Met deze loopagenda zetten we daar ook op in. Samen met gemeenten, Routebureau Groningen en andere partners stimuleren we Groningers om vaker te lopen en te wandelen.”

Gedeputeerde Mobiliteit Johan Hamster

Lees meer bij provincie Groningen: Provincie investeert in veilig en aantrekkelijk lopen.

>