Inzicht in voetgangersdata dankzij Loopstromenmodel

Loopstromenmodel - allemaal mensen te voet in Amsterdam

Gemeenten krijgen maar moeilijk vat op de mensen die zich te voet voortbewegen. Zoveel data als er is over fietsers en auto’s, zo weinig databronnen zijn er beschikbaar over voetgangers. Onze partner Goudappel ontwikkelde daarom het Nederlands Loopstromenmodel dat inzicht geeft in hoeveel voetgangers ergens lopen.

Dat maakt het tot een goed “praatstuk” bij het ontwikkelen van voetgangersbeleid. Zo vertelt Samir Ajanovic aan Biind. Hij was nauw betrokken bij het ontstaan van het model. “Het geeft bijvoorbeeld aan welke hoofdroutes te onderscheiden zijn, wat weer een basis legt voor het definiëren van een voetgangersnetwerk.” 

Loopstromenmodel vertrekpunt voor efficiënt beleid

Het model helpt gemeenten om écht aan de slag te gaan met efficiënt voetgangersbeleid. “Gemeenten zien ook steeds meer het belang van de voetganger in, maar zijn nog zoekende naar hoe ze dit moeten aanpakken.” Het Loopstromenmodel bepaalt hoeveel mensen ergens te voet op af komen. “Een drukke binnenstad kent vanzelfsprekend meer functies dan een rustige woonwijk, denk bijvoorbeeld aan werken, winkelen en onderwijs.”

Lees Data als basis voor voetgangersbeleid voor het hele interview met Ajanovic.

Gespot bij Goudappel: In gesprek over duurzame mobiliteit

duurzame mobiliteit: fietsende en lopende mensen

“Lopen moet verder groeien”, zo lezen we in dit interessante stuk op Goudappel. Onderwerpen zijn duurzame mobiliteit en de trias mobilica: verminderen, veranderen en verschonen. “Dat is een mooi instrument om het gesprek aan te gaan over welke opties overheden en burgers hebben om mobiliteit duurzamer te maken”, aldus Saskia Kluit. Zij is associate Brede Welvaart en Mobiliteit én voorzitter van reizigersvereniging Rover.

Een belangrijk aspect van de trias mobilica is ‘fietsen en lopen’: de twee meest duurzame vormen van mobiliteit. Zij zorgen ervoor dat het huidige mobiliteitssysteem verandert en dat minder duurzaam verkeer vermindert.

Saskia: “Op vlak van mobiliteit zou er stevig ingegrepen moeten worden bij de prijsstijgingen en uitholling van het openbaar vervoer. Daar is echt een dramatisch negatieve ontwikkeling gaande die klimaatvriendelijke opties jaren terugwerpen, terwijl we juist een versnelling en verbreding nodig hebben. Lopen en fietsen moet ook verder groeien.”

Lees het hele interview via ‘in gesprek over duurzame mobiliteit’. 

>