Zes nieuwe partners Ruimte voor Lopen

Maar liefst zes organisaties hebben zich de afgelopen periode aangesloten bij het platform:

  • Gemeente Amsterdam
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • SWOV, wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid
  • Platform 31
  • Sociaal Werk Nederland, brancheorganisatie voor sociaal werk
  • Consortium Beter Oud

Waarom deze organisaties zich hebben aangesloten en hoe ze willen bijdragen aan de doelstellingen van het platform zal binnenkort te lezen zijn op onze vernieuwde website www.ruimtevoorlopen.nl/partners