Pleidooi voor loopvriendelijk Nederland in aanloop naar verkiezingen

loopvriendelijk Nederland - een man die loopt door de straten

De landelijke verkiezingen zijn in aantocht! In november is het zover en alle politieke partijen zijn inmiddels druk bezig met het samenstellen van hun verkiezingsprogramma’s. Een uitgelezen moment om het belang van een loopvriendelijk Nederland onder de aandacht te brengen. 4 voetgangersorganisaties schreven daarom een brief naar de programmacommissies. 

Deze brief is ondertekend door Voetgangersbeweging NederlandVoetgangersvereniging NederlandMENSenSTRAAT en Stichting Wandelnet. En bevat goede redenen om lopen hoger op de agenda te zetten. Met uiteraard concrete suggesties voor loopvriendelijke maatregelen. 

Bijna iedereen loopt wel eens 

Waarom is een loopvriendelijk Nederland zo belangrijk? Omdat “een aanzienlijk deel van de bevolking loopt voor de dagelijkse verplaatsingen”, legt de brief uit. “Naar o.a. het OV, de supermarkt, de school en de huisarts. Lopen is ook nog eens de populairste actieve vrijetijdsbesteding.” 

Loopvriendelijk Nederland draagt bij aan oplossingen

Bovendien draagt lopen bij aan de oplossing van uitdagingen waar we samen voor staan. Zoals het terugdringen van overgewicht of het gebrek aan sociale cohesie. Door te wandelen, kom je meer mensen tegen én maak je sneller een praatje. Daarom is het zo belangrijk dat de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht, met focus op actieve mobiliteit. “Lopen is de meest duurzame vorm van verplaatsen en een voetgangers nemen minder ruimte in, wat kansen biedt voor vergroening.” Als richtlijn noemen de organisatie het STOMP-principe. 

Van toegankelijkheid tot veiligheid en gezondheid 

In totaal staan er 15 suggesties in de brief om een loopvriendelijk Nederland te realiseren. Van het opheffen van barrières zoals spoor, kanalen en snelwegen met loop- en fietsbruggen, tunnels en veilige voet-/fietsoversteken tot wettelijke minimumeisen voor de bereikbaarheid. En van een snelheidsverlaging naar 30 kilometer per uur overal binnen de bebouwde kom tot lopen inzetten als middel om ons land gezonder te maken. Bijvoorbeeld door een reiskostenvergoeding in te stellen voor wandelaars en wandelen als therapie te vergoeden. 

Benieuwd naar alle maatregelen? Lees de brief ‘een loopvriendelijk Nederland brengt mensen verder’

Brief aan Tweede Kamer: bied voetgangers veiligheid en ruimte

Bied voetgangers veiligheid en ruimte

Van 43 naar 57: in 1 jaar tijd steeg het aantal dodelijke ongevallen met voetgangers enorm. Met éénderde. Een reden voor vier organisaties die opkomen voor de belangen van lopers om hun zorgen te uiten. 

Brief aan Tweede Kamer

In een brief aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer roepen Wandelnet, MENSenSTRAAT, Voetgangersbeweging Nederland en Voetgangersvereniging Nederland op tot politieke actie. Tot maatregelen. “Wij maken ons nu namelijk ernstig zorgen, namens alle voetgangers in Nederland.”

“Zet in de publieke ruimte de mensen centraal”

Volgens het viertal organisaties moet er allereerst meer ruimte komen voor wandelaars. “Ze treffen nu te smalle wegen of obstakels”, aldus Wandelnet. Bovendien ondervinden zij in toenemende mate ernstige hinder op paden of stoepen van fietsers, die met forse snelheid stil zoevend of hard roepend voorbijkomen. 

Naast meer toezicht en handhaven van regels ligt de oplossing vooral in een andere inrichting. Zet in de publieke ruimte de mensen centraal en niet het asfalt.”

Benieuwd naar wat er nog meer in de brief staat? Lees het nieuwsbericht van Wandelnet

>