Wandelnet zet lopen op agenda bij formatie

Lopen op agenda formatie - voetgangers bij hofvijver den haag

‘Goed bestuur en infrastructuur’. Vorige week woensdag stond dit thema centraal in de formatiegesprekken. Een goed moment voor Wandelnet om haar invloed te laten gelden Ze stuurde een brief met input voor het akkoord. 

“Er zijn namelijk veel gemeenten die experimenteren met voetgangersbeleid, maar om echt door te pakken is er nu een samenhangende visie vanuit het rijk nodig.”

7 Thema’s

Wandelnet stuurde tekstvoorstellen op zeven verschillende thema’s waar lopen een bijdrage kan leveren:

  1. Lopen stimuleert een gezonde leefstijl
  2. Lopen en ruimtelijke inrichting
  3. Lopen en duurzame mobiliteit
  4. Lopen en groen
  5. Lopen en ontmoeting
  6. Lopen en veiligheid
  7. Lopen en lokale economie

Lees meer over de brief die Wandelnet stuurde.

Coalitie ondertekent Manifest ‘Samen Verkleinen We De Afstand’  

Oplossing volgens Manifest ‘Samen Verkleinen We De Afstand’   - man met bordje: zwembad?

Steeds minder mensen kunnen dagelijkse bestemmingen goed bereiken. Dat is de gezamenlijke conclusie van 29 maatschappelijke organisaties en bedrijven. Van HandicapNL tot Vakbond FNV en van de Nederlandse Spoorwegen tot Natuur & Milieu en Wandelnet. Met z’n allen stelden ze het Manifest ‘Samen Verkleinen We De Afstand’ op dat ze overhandigden aan de vaste Kamercommissie van het Ministerie Infrastructuur &Waterstaat.  

Zij stellen dat bestemmingen steeds verder weg liggen, het ov in veel gebieden wordt uitgekleed en dat lang niet alle openbare ruimte voor iedereen goed toegankelijk is. “Door slim te investeren in verschillende vervoersopties én door voorzieningen en woningen dichter bij elkaar te bouwen, kan het kabinet weer gaan zorgen voor betere bereikbaarheid. Dat is gezonder, veiliger en rechtvaardig.”  

Groepen op achterstand

De organisaties vragen in het manifest om voorzieningen voor iedere Nederlander bereikbaar te maken. Volgens hen staan bepaalde groepen al achter als het gaat om bereikbaarheid. “Mensen met een beperking, jongeren of bijvoorbeeld inwoners van slecht verbonden gebieden staan achter. Samen moeten we die afstand verkleinen”, aldus Martin Boerjan van Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte.  

Oplossing volgens Manifest ‘Samen Verkleinen We De Afstand’  

Een oplossing is er volgens de coalitie wel. “Bereikbaarheid heeft invloed op gezondheid, economie en natuur, maar dat ligt bij allemaal verschillende ministeries. Daar moet meer regie op komen. Een idee is om dat bij een minister van Ruimtelijke Ordening te beleggen. Het is een kwestie van politieke durf om het geld anders te verdelen en samen te gaan zorgen voor goede en gezonde bereikbaarheid voor alle Nederlanders.”  

****

Lees meer over het Manifest ‘Betere bereikbaarheid moet prioriteit worden nieuw kabinet’  

Pleidooi voor loopvriendelijk Nederland in aanloop naar verkiezingen

loopvriendelijk Nederland - een man die loopt door de straten

De landelijke verkiezingen zijn in aantocht! In november is het zover en alle politieke partijen zijn inmiddels druk bezig met het samenstellen van hun verkiezingsprogramma’s. Een uitgelezen moment om het belang van een loopvriendelijk Nederland onder de aandacht te brengen. 4 voetgangersorganisaties schreven daarom een brief naar de programmacommissies. 

Deze brief is ondertekend door Voetgangersbeweging NederlandVoetgangersvereniging NederlandMENSenSTRAAT en Stichting Wandelnet. En bevat goede redenen om lopen hoger op de agenda te zetten. Met uiteraard concrete suggesties voor loopvriendelijke maatregelen. 

Bijna iedereen loopt wel eens 

Waarom is een loopvriendelijk Nederland zo belangrijk? Omdat “een aanzienlijk deel van de bevolking loopt voor de dagelijkse verplaatsingen”, legt de brief uit. “Naar o.a. het OV, de supermarkt, de school en de huisarts. Lopen is ook nog eens de populairste actieve vrijetijdsbesteding.” 

Loopvriendelijk Nederland draagt bij aan oplossingen

Bovendien draagt lopen bij aan de oplossing van uitdagingen waar we samen voor staan. Zoals het terugdringen van overgewicht of het gebrek aan sociale cohesie. Door te wandelen, kom je meer mensen tegen én maak je sneller een praatje. Daarom is het zo belangrijk dat de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht, met focus op actieve mobiliteit. “Lopen is de meest duurzame vorm van verplaatsen en een voetgangers nemen minder ruimte in, wat kansen biedt voor vergroening.” Als richtlijn noemen de organisatie het STOMP-principe. 

Van toegankelijkheid tot veiligheid en gezondheid 

In totaal staan er 15 suggesties in de brief om een loopvriendelijk Nederland te realiseren. Van het opheffen van barrières zoals spoor, kanalen en snelwegen met loop- en fietsbruggen, tunnels en veilige voet-/fietsoversteken tot wettelijke minimumeisen voor de bereikbaarheid. En van een snelheidsverlaging naar 30 kilometer per uur overal binnen de bebouwde kom tot lopen inzetten als middel om ons land gezonder te maken. Bijvoorbeeld door een reiskostenvergoeding in te stellen voor wandelaars en wandelen als therapie te vergoeden. 

Benieuwd naar alle maatregelen? Lees de brief ‘een loopvriendelijk Nederland brengt mensen verder’

Brief aan Tweede Kamer: bied voetgangers veiligheid en ruimte

Bied voetgangers veiligheid en ruimte

Van 43 naar 57: in 1 jaar tijd steeg het aantal dodelijke ongevallen met voetgangers enorm. Met éénderde. Een reden voor vier organisaties die opkomen voor de belangen van lopers om hun zorgen te uiten. 

Brief aan Tweede Kamer

In een brief aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer roepen Wandelnet, MENSenSTRAAT, Voetgangersbeweging Nederland en Voetgangersvereniging Nederland op tot politieke actie. Tot maatregelen. “Wij maken ons nu namelijk ernstig zorgen, namens alle voetgangers in Nederland.”

“Zet in de publieke ruimte de mensen centraal”

Volgens het viertal organisaties moet er allereerst meer ruimte komen voor wandelaars. “Ze treffen nu te smalle wegen of obstakels”, aldus Wandelnet. Bovendien ondervinden zij in toenemende mate ernstige hinder op paden of stoepen van fietsers, die met forse snelheid stil zoevend of hard roepend voorbijkomen. 

Naast meer toezicht en handhaven van regels ligt de oplossing vooral in een andere inrichting. Zet in de publieke ruimte de mensen centraal en niet het asfalt.”

Benieuwd naar wat er nog meer in de brief staat? Lees het nieuwsbericht van Wandelnet

>