Utrecht gaat als tweede provincie inzetten op meer ruimte voor lopen

Frank Hart in Amersfoort - Utrecht

Een aantal weken geleden zagen we hoe provincie Groningen een structurele plek gaf aan lopen in haar mobiliteitsbeleid, nu neemt provincie Utrecht het stokje over. Statenlid Erwin Kamp diende een Kadernota 2025-2027 in die hij samenstelde samen met onze partner Wandelnet.

In die nota vraagt hij om meer aandacht voor voetgangers. Dit omdat hij wel weet dat wandelen wél in het provinciale bereikbaarheidsprogramma staat, maar verder niet wordt ingevuld. “Voor wandelen wordt naar de gemeenten verwezen. Dat is vreemd”, zegt hij heel stellig. “Dat doen we bij fietsen ook niet. In het Coalitieakkoord staat dat wandelen net zoals fietsen, auto en ov een plaats krijgt ik het mobiliteitsbeleid. Wandelen mag niet vergeten worden.

Hoofdlijnen Kadernota 2025-2027

De motie en daarmee de kadernota is aangenomen door de Gedeputeerde Staten van onze meest centrale provincie. De hoofdlijnen van de nota:

  • Wandelen krijgt een volwaardige plek in het mobiliteits- en omgevingsbeleid, zoals is afgesproken in het Coalitieakkoord.
  • Aan de hand van concrete doelen en indicatoren duidelijk maken hoe wandelen/lopen stap voor stap hierin een plaats krijgt (in een memo).
  • Doelstellingen op het gebied van ontspannend en vrijetijds-wandelen meenemen in de omgevingsvisie;
  • Het gesprek blijven voeren met Provinciale Staten en betrokken (wandel)organisaties.

Onder meer Frank Hart van Wandelnet werkte mee aan de totstandkoming van deze nota. Lees zijn verhaal via LinkedIn.

>