“Niet het wiel opnieuw uitvinden, maar copy-pasten.” Interview met Erik Lenselink van Beweegalliantie.

Als platform Ruimte voor Lopen vormen we een netwerk van allerlei organisaties die meer aandacht willen besteden aan lopen. Die ruimte voor voetgangers willen maken: Niet alleen op papier, maar ook buiten én in het hoofd. Wij leggen de fundamenten voor een nieuwe brug. Een organisatie die daadwerkelijk bruggen bouwt, is de Beweegalliantie. Deze week de eer aan ons om een aantal vragen te stellen aan de directeur: Erik Lenselink.

Wat is de Beweegalliantie?

“De Beweegalliantie is een landelijk netwerk dat laagdrempelig bewegen wil stimuleren”, legt Lenselink krachtig uit. “Op dit moment komen veel Nederlanders namelijk niet aan de beweegnorm. Daarbij is ‘wandelen’ of ‘lopen’ natuurlijk de meest laagdrempelige manier van beweging. En juist daar valt enorme winst te behalen. Er kan véél meer worden gelopen of gewandeld; meer doelgroepen mogen vaker de benen strekken.”

Cirkel Ruimte voor Lopen voor ouderen

Een doelgroep die vaak wordt vergeten, zijn de wat oudere mensen. Lenselink: “De Gemeente Zaandam kwam er zelf mee dat ze willen dat 65+’ers meer gaan wandelen”, vertelt Lenselink enthousiast. “Omdat ze onze alliantiepartner zijn, hebben we samen gekeken naar hoe ze wandelingen voor die groep kunnen organiseren. Met welke lokale organisaties we een samenwerking kunnen opzetten. Vervolgens richten we ons vizier op andere gemeenten: Hoe kunnen we dit idee uitrollen in meer gemeenten? Hiervoor hebben we Cirkel Ruimte voor Lopen Ouderen in het leven geroepen. Daarin zitten nog 2 gemeenten die hiermee aan de slag willen.” Eigenlijk wil de Beweegalliantie bij succesvolle initiatieven dus copy-paste doen: Andere gemeenten en organisaties er hun voordeel mee laten doen. 

Ook wij zijn vanuit Ruimte voor Lopen aangesloten bij de Cirkel Ruimte voor Lopen Ouderen.

Geen eigen activiteiten, geen concurrentie

Kortom: De alliantie maakt succesvolle initiatieven zichtbaar. Helpt om die te versterken en zorgt er dan voor dat andere overheden en organisaties er ook mee aan de slag kunnen. “We zijn de bruggenbouwer, aanjager en ondersteuner”, vat Lenselink sterk samen. “Dit doen we heel bewust. We kiezen ervoor om geen eigen product in het leven te roepen. Dan zouden we immers onze eigen creatie op alle mogelijke plekken proberen te krijgen. Wat ons concurrent zou maken van andere goede ideeën. Terwijl er al zoveel moois gebeurt: Het is zaak om lopende initiatieven op meer plekken te krijgen. Door samenwerking kun je meer impact maken. Geloof in wat er al is!”

Lopen/wandelen komt terug in alle dimensies

De Beweegalliantie probeert beweging te stimuleren in allerlei levensdomeinen. 6 in totaal: Werk, zorg, onderwijs, leefomgeving, vrije tijd en mobiliteit. Lenselink: “Voor al deze dimensies kijken we naar: Hoe kun je daar meer bewegen toevoegen? Lopen en/of wandelen loopt als een rode draad door al deze dimensies heen. Een paar voorbeelden:

  • Zorg: Kijk bijvoorbeeld naar de Nationale Diabetes Challenge, waarbij er wandelgroepen worden opgericht voor mensen met diabetes-type-2. Heel belangrijk, want voor deze groep mensen is een gezonde levensstijl nog belangrijker.
  • Onderwijs: De Peutervierdaagse vind ik daarin een mooi voorbeeld. De KWBN kwam met het idee dat is afgeleid van de Avondvierdaagse die je basisschoolleerlingen op veel plekken in het land ziet lopen. Deze is meer gericht op kinderdagverblijven. Om zo wandelen onder nóg jongere kinderen te stimuleren.  
  • Werk: Dan denk ik aan de Wandel Tijdens Je Werk Dag die we net achter de rug hebben. Samen met onze partner Wandelnet en andere organisaties hebben we een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer die begon met “Beste Kamerleden, u loopt een groter risico om te lang te zitten…” Vervolgens benadrukken we wat ze zelf kunnen doen om bewegen makkelijker te maken – ook voor de gemiddelde Nederlander.”

Niet altijd makkelijk: Veel beren op de weg

Daarmee is niet gezegd dat het altijd makkelijk is. Genoeg obstakels om uit de weg te ruimen, vindt Lenselink. Hij vertelt: “Dat zit ‘m onder meer in draagvlak. Neem bijvoorbeeld de Dynamische Schooldag in Amsterdam. Inclusief de gewone gymlessen is het de ambitie dat de kinderen 1 uur per dag bewegen. Veel extra bewegen dus. Dat betekent dat ze dit bijvoorbeeld doen tijdens de rekenles. Daarna gaan ze weer door met de rekenles. Het is een obstakel dat niet iedere leerkracht direct het nut ziet van zo’n onderbreking en vaak ook niet weet hoe die dat makkelijk kan integreren in de les. Vanuit de Dynamische Schooldag worden deze leerkrachten ondersteund met kennis en handelingsperpectief.

Weinig wandelen, veel lopen

Onder de noemer ‘practice what you preach’ vragen we Lenselink tenslotte of hij ook veel loopt en wandelt. “Op het moment wandel ik niet per se heel veel” geeft hij toe. “Wel loop ik vaak. Ik neem regelmatig het OV en loop dan naar het werk, als team hebben we onszelf een liftverbod opgelegd en in overleggen zitten we nooit langer dan een kwartier. We staan regelmatig op en overleggen dan staand en bewegen lichtjes. We houden het bewegen er echt in. Bewegen, waaronder lopen is een structureel onderdeel van mijn werkdag.”

Vijf nieuwe partners voor City Deal Ruimte voor Lopen


Maar liefst vijf nieuwe partijen sluiten zich aan bij de City Deal Ruimte voor Lopen.
Het gaat om de bureaus Goudappel, Movares, Royal HaskoningDHV, DTV Consultants en het programma Mooi Nederland van het Ministerie van BZK. Vandaag – op het voetgangerscongres in Amsterdam – zetten zij hun handtekening.

‘In de City Deal Ruimte voor Lopen zetten gemeenten, departementen en diverse partijen zich gezamenlijk in om samen te experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving. Met het aansluiten van deze partners voegen we veel kennis en ervaring toe aan ons netwerk’, aldus programmaleider Martine de Vaan. ‘Ik kijk ernaar uit om gezamenlijk de kennis op het gebied van stedelijk loopbeleid te versterken, versnellen en te verspreiden.’

Rob Althuisius, Movares

Rob Althuisius, Hoofd Mobiliteit en Ruimte, Movares

‘Movares ziet de voetganger als essentieel en volwaardig onderdeel van het duurzame mobiliteitssysteem. Ruimte voor de voetganger moet hand-in-hand gaan met het verbeteren van de verblijfskwaliteit en het klimaatadaptief maken van de openbare ruimte. Dit uiteraard in samenhang met andere thema´s zoals Gezondheid, Economie en Veiligheid. Ook zien we dat aandacht nodig is voor de nabijheid van voorzieningen om lopen (en fietsen) te stimuleren.’

Lees de motivatie van de nieuwe partners:

Wim Korver, Directeur Goudappel Groep

‘Voetganger zijn we allemaal. En toch is het een blinde vlek in mobiliteitsonderzoek. Daarom doen wij mee aan de City Deal Ruimte voor Lopen, waarin we samen met andere stakeholders de kennis rondom lopen verbeteren, om zo vorm te geven aan een duurzame samenleving waarin ieder mens zich prettig kan bewegen.’

Gido ten Dolle, Programma MooiNL, Ministerie van BZK

‘Deze City Deal sluit heel goed aan bij het perspectief Leefbare Steden en Regio’s van het programma MooiNL. Het krachtige netwerk van experts is een mooie aanvulling op onze allianties. Ruimte voor lopen is namelijk essentieel voor een leefbare stad, die plek heeft voor ontmoeten en ontspannen in de openbare ruimte. In MooiNL zetten wij daarom ontwerpkracht in voor slimme oplossingen met ruimte voor lopen samen met andere opgaven in de verdichtende stad.’ 

Anton van der Sanden, Directeur Mobiliteit & Infrastructuur, Royal HaskoningDHV

‘Bij Royal HaskoningDHV merken we een groeiende aandacht voor de voetgangersmodaliteit, en dit is begrijpelijk gezien de toenemende drukte en behoefte aan een duurzame, gezonde leefomgeving. Deze ontwikkelingen dwingen ons om de overstap te maken naar duurzame mobiliteit. Royal HaskoningDHV speelt een cruciale rol in het begeleiden van steden bij deze mobiliteitstransitie. De voetganger neemt hierin een centrale positie in. Wij bundelen onze expertise op gebieden zoals voetgangersbeleid, stedelijke planning, gedragsverandering en het gebruik van data en digitale tools om gemeenten te helpen hun doelen te bereiken.’ 

Paul van den Bosch, Directeur DTV Consultants

‘Lopen is een belangrijke vorm van mobiliteit en is daarnaast een onmisbare en onderbelichte schakel in de mobiliteitsketen. Binnen de City Deal zet DTV Consultants haar kennis, expertise en enthousiasme in om samen met de partners de positie van de voetganger te verbeteren en in beleid en ontwerp om zodoende bij te dragen aan een veilige en voor iedereen toegankelijke buitenruimte. Daarnaast maken we actief werk van het implementeren van alle opgedane kennis en expertise over voetgangers in ons opleidingen- en cursusaanbod.’

>