Pleidooi voor loopvriendelijk Nederland in aanloop naar verkiezingen

loopvriendelijk Nederland - een man die loopt door de straten

De landelijke verkiezingen zijn in aantocht! In november is het zover en alle politieke partijen zijn inmiddels druk bezig met het samenstellen van hun verkiezingsprogramma’s. Een uitgelezen moment om het belang van een loopvriendelijk Nederland onder de aandacht te brengen. 4 voetgangersorganisaties schreven daarom een brief naar de programmacommissies. 

Deze brief is ondertekend door Voetgangersbeweging NederlandVoetgangersvereniging NederlandMENSenSTRAAT en Stichting Wandelnet. En bevat goede redenen om lopen hoger op de agenda te zetten. Met uiteraard concrete suggesties voor loopvriendelijke maatregelen. 

Bijna iedereen loopt wel eens 

Waarom is een loopvriendelijk Nederland zo belangrijk? Omdat “een aanzienlijk deel van de bevolking loopt voor de dagelijkse verplaatsingen”, legt de brief uit. “Naar o.a. het OV, de supermarkt, de school en de huisarts. Lopen is ook nog eens de populairste actieve vrijetijdsbesteding.” 

Loopvriendelijk Nederland draagt bij aan oplossingen

Bovendien draagt lopen bij aan de oplossing van uitdagingen waar we samen voor staan. Zoals het terugdringen van overgewicht of het gebrek aan sociale cohesie. Door te wandelen, kom je meer mensen tegen én maak je sneller een praatje. Daarom is het zo belangrijk dat de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht, met focus op actieve mobiliteit. “Lopen is de meest duurzame vorm van verplaatsen en een voetgangers nemen minder ruimte in, wat kansen biedt voor vergroening.” Als richtlijn noemen de organisatie het STOMP-principe. 

Van toegankelijkheid tot veiligheid en gezondheid 

In totaal staan er 15 suggesties in de brief om een loopvriendelijk Nederland te realiseren. Van het opheffen van barrières zoals spoor, kanalen en snelwegen met loop- en fietsbruggen, tunnels en veilige voet-/fietsoversteken tot wettelijke minimumeisen voor de bereikbaarheid. En van een snelheidsverlaging naar 30 kilometer per uur overal binnen de bebouwde kom tot lopen inzetten als middel om ons land gezonder te maken. Bijvoorbeeld door een reiskostenvergoeding in te stellen voor wandelaars en wandelen als therapie te vergoeden. 

Benieuwd naar alle maatregelen? Lees de brief ‘een loopvriendelijk Nederland brengt mensen verder’

“Gezonde, inclusieve en goed verbonden steden zijn autoluw”

autoluw ontwerpen doe je met het STOMP-principe

“Verbonden steden zijn autoluw”, kopt Platform 31. Ze zegt dat het noodzakelijk is om bij het ontwikkelen of opnieuw inrichten van gebieden actieve mobiliteit op 1 te zetten. Maar daarvoor is een radicaal omslag nodig. We moeten radicaal gaan omdenken. 

Aantal parkeerplaatsen leidend 

De auto heeft immers decennialang bovenaan in de verkeerspiramide gestaan. Emile Revier, stedenbouwkundige bij PosadMaxwan: “Parkeren is lange tijd, tot op heden, de maatstaf geweest van ruimtelijke ontwikkeling. Niet het gewenste aantal woningen of werkplaatsen is leidend, maar de beschikbare ruimte voor parkeerplaatsen – vermenigvuldigd door de parkeernorm – dicteert het aantal te bouwen woningen.” Dit geldt ook voor de inrichting van de openbare ruimte. Nu is al gauw 40 tot 60 procent van de openbare ruimte nodig voor wegverkeer.”

Ontwerpmethodiek STOMP helpt gebieden autoluw te maken

Dat moet dus anders, vindt het platform. Volgens hen kan het STOMP-principe daarbij leidend zijn. “STOMP stelt in het ontwerpproces niet de auto, maar de mens centraal. STOMP is een afkorting voor Stappen, Trappen, OV, MaaS en de Privéauto. De volgorde waarin idealiter wordt ontworpen.” 

Lees alles over hoe stadsmakers en mobiliteitsexperts een autoluwe stad kunnen realiseren.

Onderzoek naar STOMP werpt vruchten af 

Een stap vooruit naar een STOMP stad

“Autogebruik kunnen we alleen terugdringen als de ‘STOM’-alternatieven op orde zijn. Onder andere deze conclusie deed Eline Augustijn in haar afstudeeronderzoek bij Arcadis. “Het afgelopen halfjaar deed ik hier onderzoek naar de kansen voor STOMP”, vertelt de kersverse afgestudeerde. Daarvoor naam ze 3 wijktypes in middelgrote plaatsen onder loep. Gedurende het onderzoek ontwikkelde ze zelfs een heuse STOMP-scanner. Een tool die wijken scant en gedetailleerd in beeld brengt in hoeverre STOMP wordt toegepast. 

Wat kwam er uit deze STOMP-scan?

  • Het principe zie je het meeste terug in wijken gebouwd tussen 1970 en 1990. 
  • De grootste kansen liggen in de wijken gebouwd in de dertig decennia daarvoor (1930-1960). 
  • De focus moet niet liggen op iedere individuele plaats, maar op het grotere netwerk. Op dat niveau moet je bepalen op welke plekken, welk modaliteiten (vervoerstypen) voorrang krijgen. 
  • Autogebruik (de ‘P’) kan alleen worden teruggedrongen met pushmaatregelen als gebiedssluitingen en parkeertariefverhogingen als de ‘STOM’-alternatieven op orde zijn. Als er bijvoorbeeld genoeg fijne wandelroutes zijn, brede fietspaden en goed bereikbare bushaltes. 

Lees over al haar conclusies in haar LinkedIn-post over haar afstudeeronderzoek ‘Een stap vooruit naar een STOMP-stad’.

>