Wandelnet zet lopen op agenda bij formatie

Lopen op agenda formatie - voetgangers bij hofvijver den haag

‘Goed bestuur en infrastructuur’. Vorige week woensdag stond dit thema centraal in de formatiegesprekken. Een goed moment voor Wandelnet om haar invloed te laten gelden Ze stuurde een brief met input voor het akkoord. 

“Er zijn namelijk veel gemeenten die experimenteren met voetgangersbeleid, maar om echt door te pakken is er nu een samenhangende visie vanuit het rijk nodig.”

7 Thema’s

Wandelnet stuurde tekstvoorstellen op zeven verschillende thema’s waar lopen een bijdrage kan leveren:

  1. Lopen stimuleert een gezonde leefstijl
  2. Lopen en ruimtelijke inrichting
  3. Lopen en duurzame mobiliteit
  4. Lopen en groen
  5. Lopen en ontmoeting
  6. Lopen en veiligheid
  7. Lopen en lokale economie

Lees meer over de brief die Wandelnet stuurde.

Coalitie ondertekent Manifest ‘Samen Verkleinen We De Afstand’  

Oplossing volgens Manifest ‘Samen Verkleinen We De Afstand’   - man met bordje: zwembad?

Steeds minder mensen kunnen dagelijkse bestemmingen goed bereiken. Dat is de gezamenlijke conclusie van 29 maatschappelijke organisaties en bedrijven. Van HandicapNL tot Vakbond FNV en van de Nederlandse Spoorwegen tot Natuur & Milieu en Wandelnet. Met z’n allen stelden ze het Manifest ‘Samen Verkleinen We De Afstand’ op dat ze overhandigden aan de vaste Kamercommissie van het Ministerie Infrastructuur &Waterstaat.  

Zij stellen dat bestemmingen steeds verder weg liggen, het ov in veel gebieden wordt uitgekleed en dat lang niet alle openbare ruimte voor iedereen goed toegankelijk is. “Door slim te investeren in verschillende vervoersopties én door voorzieningen en woningen dichter bij elkaar te bouwen, kan het kabinet weer gaan zorgen voor betere bereikbaarheid. Dat is gezonder, veiliger en rechtvaardig.”  

Groepen op achterstand

De organisaties vragen in het manifest om voorzieningen voor iedere Nederlander bereikbaar te maken. Volgens hen staan bepaalde groepen al achter als het gaat om bereikbaarheid. “Mensen met een beperking, jongeren of bijvoorbeeld inwoners van slecht verbonden gebieden staan achter. Samen moeten we die afstand verkleinen”, aldus Martin Boerjan van Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte.  

Oplossing volgens Manifest ‘Samen Verkleinen We De Afstand’  

Een oplossing is er volgens de coalitie wel. “Bereikbaarheid heeft invloed op gezondheid, economie en natuur, maar dat ligt bij allemaal verschillende ministeries. Daar moet meer regie op komen. Een idee is om dat bij een minister van Ruimtelijke Ordening te beleggen. Het is een kwestie van politieke durf om het geld anders te verdelen en samen te gaan zorgen voor goede en gezonde bereikbaarheid voor alle Nederlanders.”  

****

Lees meer over het Manifest ‘Betere bereikbaarheid moet prioriteit worden nieuw kabinet’  

Brief aan Tweede Kamer: bied voetgangers veiligheid en ruimte

Bied voetgangers veiligheid en ruimte

Van 43 naar 57: in 1 jaar tijd steeg het aantal dodelijke ongevallen met voetgangers enorm. Met éénderde. Een reden voor vier organisaties die opkomen voor de belangen van lopers om hun zorgen te uiten. 

Brief aan Tweede Kamer

In een brief aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer roepen Wandelnet, MENSenSTRAAT, Voetgangersbeweging Nederland en Voetgangersvereniging Nederland op tot politieke actie. Tot maatregelen. “Wij maken ons nu namelijk ernstig zorgen, namens alle voetgangers in Nederland.”

“Zet in de publieke ruimte de mensen centraal”

Volgens het viertal organisaties moet er allereerst meer ruimte komen voor wandelaars. “Ze treffen nu te smalle wegen of obstakels”, aldus Wandelnet. Bovendien ondervinden zij in toenemende mate ernstige hinder op paden of stoepen van fietsers, die met forse snelheid stil zoevend of hard roepend voorbijkomen. 

Naast meer toezicht en handhaven van regels ligt de oplossing vooral in een andere inrichting. Zet in de publieke ruimte de mensen centraal en niet het asfalt.”

Benieuwd naar wat er nog meer in de brief staat? Lees het nieuwsbericht van Wandelnet

Nieuw manifest ‘wandelgeluk voor ons allemaal’ 

wandelgeluk voor ons allemaal - jongetje dat langer in het zand speelt

De provinciale verkiezingen liggen net een maandje achter de rug. En de onderhandelingen over welke partijen bij elkaar in het bestuur komen, zijn in volle gang. Een mooi moment voor Wandelnet en Mobycon om een manifest uit te brengen: ‘wandelgeluk voor ons allemaal’.

In dit manifest roepen ze colleges en Statenleden op om meer aandacht te geven aan lopen. Om wandelen mee te nemen in de onderhandelingen. Er wordt uit de doeken gedaan welke rol lopen in de provincie in kan nemen. Om zo een grote bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit in steden en dorpen. 

Constateringen over wandelen vertrekpunt ‘wandelgeluk voor ons allemaal’

Vertrekpunt van het manifest zijn een aantal constateringen: 

  • De impact van lopen op de kwaliteit van leven wordt sterk onderschat.
  • We zien termen als vitaliteit, nabijheid en beweegvriendelijke openbare ruimte veel terug in Omgevingsvisies, maar bij de concrete uitvoeringsprogramma’s raakt lopen naar de achtergrond en belandt het onderaan de prioriteitenlijst. 
  • De regie op lopen door overheden komt onvoldoende in gang. 

Bekijk het manifest ‘Wandelgeluk voor ons allemaal’.

>