Beïnvloedingstechniek

Als-dan-intenties stimuleren

Als-dan-intenties helpen bij het bereiken van persoonlijke beweegdoelen.

Mensen hebben een behoefte aan energiebehoud, waardoor ze vaak niet zomaar in beweging komen. Als-dan-intenties (ook wel bekend als implementatie-intenties) helpen bij het bereiken van persoonlijke beweegdoelen. In een als-dan-intentie verbindt iemand een specifieke situatie met een specifieke gedraging: in situatie X doe ik Y. Dit vergroot de kans dat iemand ook daadwerkelijk gaat lopen als hij of zij in situatie Xkomt. 

Deelnemers aan een aanpak kunnen zelf een als-dan-intentie formuleren. Of je kunt bij het vormgeven van je aanpak een of meerdere als-dan-intenties formuleren en die aan deelnemers meegeven. Dat laatste vergt uiteraard goede kennis van de doelgroep. Opletpunten:

  • De als-dan-intentie bevat een herkenbaar moment (tijdstip, locatie, handeling) waarop het gedrag uitgevoerd kan worden. 
  • De als-dan-intentie is concreet en positief geformuleerd en beschrijft dus duidelijk het gewenste gedrag.

Toepassing

Een campagne waarin vrachtwagenchauffeurs duidelijk hun implementatie-intentie benoemen, zoals: ‘Als ik mijn verplichte rustmoment heb, dan loop ik gelijk een ommetje van minimaal tien minuten.’ Of: na een gezamenlijk een rondje begeleid te hebben gelopen, krijgen deelnemers de opdracht een persoonlijke als-dan-intentie te formuleren over lopen, die ze zelf in de periode erna gaan toepassen.