Beïnvloedingstechniek

Zelfaffirmatie toepassen

Met zelfaffirmatie denken mensen na over hun eigen successen, sterke punten, overwinningen, positieve eigenschappen en/of prestaties.

Mensen voor wie het uitdagend is om een wandeling te maken, kunnen zich onzeker voelen of zelfs negatief over zichzelf. Met zelfaffirmatie denken mensen na over hun eigen successen, sterke punten, overwinningen, positieve eigenschappen en/of prestaties. Hierdoor verbetert hun zelfbeeld en vertrouwen, waardoor zij de overtuiging krijgen wél in staat te zijn een rondje te lopen.

  • Activeer je deelnemers om na te denken over eigen sterke punten en successen. Dit hoeft niet per se in verband te staan met lopen, maar doe het wel vóórdat deelnemers de eerste stap naar een loopactiviteit zetten. Optioneel: de deelnemers schrijven de eigen overwinningen, prestaties, et cetera op.
  • Waardeer deelnemers voor elke kleine stap (letterlijk of figuurlijk) die ze zetten, zonder te betuttelen. 
  • Optioneel: stimuleer deelnemers eigen successen op te schrijven, schrijven versterkt namelijk de eigen overtuiging van hetgeen iemand opschrijft. Andere optie: laat deelnemers elkaar aanmoedigen.

Toepassing

De begeleider van een loopprogramma vraagt deelnemers na te denken over hun sterke eigenschappen op allerlei vlakken (relaties, werk, persoonlijk), ongeacht hun gezondheidstoestand. Dit gebeurt vóór de loopactiviteit begint. Of tijdens een koffiemoment in het verzorgingstehuis vraag je ouderen voor een wandelronde met elkaar in gesprek te gaan over de vraag ‘Welke fysieke uitdaging heb jij laatst overwonnen?’ Of na een ommetje krijgen lopers de ruimte om elkaar een compliment te geven: ‘Sam, je vond het spannend maar ging toch mee!”