Beïnvloedingstechniek

Sociale norm zichtbaar maken

Mensen zijn geneigd zich aan te passen aan wat anderen om hen heen doen. Het werkt motiverend om zichtbaar te maken welk gedrag de meeste mensen vertonen.

Mensen zijn geneigd zich aan te passen aan wat anderen om hen heen doen, omdat ze zich graag verbonden willen voelen. Het werkt daarom motiverend om zichtbaar te maken welk gedrag de meeste mensen vertonen. Belangrijk hierbij is:

  • Je aanpak maakt zichtbaar wat de norm is, oftewel, wat de meeste mensen doen. Dit kan door het letterlijk te benoemen, maar ook door het zichtbaar te maken. 
  • De norm is in lijn met het gedrag dat mensen daadwerkelijk observeren. 
  • De norm is altijd positief geformuleerd. Als het werkelijke gedrag een negatieve norm oplevert (‘Slechts 26% van de mensen met obesitas lopen dagelijks 10 minuten.’), overweeg dan een norm- trend. Dus: steeds meer mensen met obesitas lopen dagelijks 10 minuten. Uiteraard moet dit wel stroken met de werkelijkheid.

Toepassing

Op een poster staat dat ‘79% van de medewerkers een wandeling maakt tijdens de lunchpauze’. Op de poster zijn mensen afgebeeld die een rondje aan het lopen zijn met eten in de hand. Of een lokale mini-campagne met als kernboodschap: ‘In deze wijk doet 65% van de inwoners boodschappen te voet’.