Beïnvloedingstechniek

Streak zichtbaar maken

Een streak is een reeks momenten waarop iemand het beoogde gedrag heeft uitgevoerd. Voortzetting van de streak werkt motiverend.

Een streak is een reeks aaneengesloten momenten waarop iemand het beoogde gedrag heeft uitgevoerd. Zichtbaar maken hoe lang iemands streak is kan motiverend werken, omdat er psychologische binding met de prestatie ontstaat. Mensen willen deze streak liever niet verbreken, omdat de streak een gevoel van voldoening en trots geeft. Het behouden van de streak wordt een doel op zich. Belangrijk is dat de streak zichtbaar is en dat duidelijk is wat de streak inhoudt en wanneer hij wordt verbroken. Een optie is coulant om te gaan met het behouden van de streak, bijvoorbeeld dat het missen van één loopmoment geen invloed heeft.

Toepassing

In een app waarin je je loopgedrag bijhoudt, is zichtbaar hoe lang je je doelen voor het aantal stappen haalt. Of bij een loopgroep wordt bijgehouden hoeveel keer iemand aanwezig is. Voorafgaand aan elke wandeling ontvangen deelnemers een herinnering. In deze herinnering is zichtbaar hoeveel wandelingen iemand op rij al heeft meegedaan. Bijvoorbeeld: ‘Morgen is weer de wekelijkse wandeling. Je loopt al 5 weken op rij mee, goed bezig! Ben je er morgen ook weer bij?’