Toolbox lopen stimuleren

Ruimte voor Lopen

Lopen is gezond, sociaal, duurzaam, goedkoop en vriendelijk voor de omgeving. Maar mensen helpen om (meer) te gaan lopen is best moeilijk. Wist je dat er veel gedragskundige kennis is waarmee het beter lukt om mensen te bewegen? Met de toolbox Lopen stimuleren helpen we je om met deze kennis een kansrijke aanpak te ontwikkelen.

Aan de slag

Voor professionals in wijken en buurten

Deze toolbox is bedoeld voor professionals in wijken en buurten, zoals buurtsportcoaches, wijkregisseurs, sociaal makelaars, leefstijlcoaches, welzijnswerkers en zorgprofessionals.

Ook beleidsadviseurs bij gemeenten en provincies kunnen er hun voordeel mee doen, of ze nu werken op het terrein van sport, gezondheid, mobiliteit, ruimtelijke ordening, groen, klimaat, inclusiviteit en sociale cohesie

Lopen kent veel varianten en voordelen

Lopen vatten we ruim op. Denk aan lopen naar de supermarkt of een OV-halte in de buurt, of aan een ommetje in de nabije omgeving. Of aan spelen, relaxen in een park of een stevige wandeling maken. Jong of oud, beperkt of niet, rollator of rolstoel; lopen is veelkleurig en inclusief. Bekijk hier [link naar Met Lopen kom je verder] de waarde van lopen.

Heb je al een aanpak en wil nagaan hoe kansrijk deze is, check je aanpak hier.