Uitkomstverwachtingen

motivatie

Uitkomstverwachtingen zijn de verwachte voor- en nadelen van lopen. Iemand die meer voordelen verwacht, gaat eerder lopen.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.


Beïnvloedingstechniek

Direct beloning geven

Het aanbieden van directe beloning na een actie of activiteit zoals lopen, kan een effectieve stimulans zijn.

Met 5 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Laten ervaren

Laten ervaren is praktisch en direct laten voelen welke positieve gevolgen lopen kan hebben.

Met 6 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Omgeving aantrekkelijk maken

Mensen lopen liever in een aantrekkelijke omgeving; denk aan weinig verkeer, veel groen, een prettig looppad, weinig zwerfvuil.

Met 7 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Sociaal contact faciliteren

Mensen hebben behoefte aan verbinding met anderen. Sociaal contact is dan ook voor veel mensen een reden om te lopen met anderen.

Met 11 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Storytelling

Als iemand een goed verhaal vertelt, ga je je inleven in de hoofdpersoon. Dat kan invloed hebben op je gedrag.


Beïnvloedingstechniek

Streak zichtbaar maken

Een streak is een reeks momenten waarop iemand het beoogde gedrag heeft uitgevoerd. Voortzetting van de streak werkt motiverend.

Met 2 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Valangst verminderen

Valangst verkleinen kan door uitleg over valangst te geven en door succeservaringen te stimuleren.

Met 2 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Zelfaffirmatie toepassen

Met zelfaffirmatie denken mensen na over hun eigen successen, sterke punten, overwinningen, positieve eigenschappen en/of prestaties.

Met 1 praktijkvoorbeeld

Beïnvloedingstechniek

Zelfovertuiging inzetten

Zelfovertuiging is een techniek waarbij je mensen vragen stelt op een manier waarop men zichzelf van het gewenste gedrag overtuigt.

Met 1 praktijkvoorbeeld

Beïnvloedingstechniek

Zelfredzaamheid vergroten

Gerichte training of hulpmiddelen zoals een stok of rollator, kunnen de zelfredzaamheid vergroten.

Met 6 praktijkvoorbeelden