Beïnvloedingstechniek

Valangst verminderen

Valangst verkleinen kan door uitleg over valangst te geven en door succeservaringen te stimuleren.

Valangst verkleinen kan door uitleg over valangst te geven en succeservaringen te stimuleren. Uitleg over valangst omvat: wat is het en hoe ontstaat deze angst? Kennis van de fysieke en emotionele aspecten van angst kan helpen om het gevoel beter te begrijpen en te relativeren. Succeservaringen geven mensen het gevoel dat zij een activiteit kunnen volbrengen; er ontstaat zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen helpt bij het aangaan van grotere uitdagingen (zoals verder lopen). Opletpunten:

  • De aanpak bevat psycho-educatie over valangst. Daarbij wordt ten minste uitgelegd wat valangst is en waar valangst vandaan komt.
  • De aanpak creëert succeservaringen via geleidelijke blootstelling. Deelnemers voeren eerst iets uit wat zij goed kunnen en bouwen dat stapsgewijs uit naar steeds grotere uitdagingen.
  • De aanpak speelt zich af in een sociale omgeving waarin begrip is voor angsten en deelnemers niet verplicht worden om iets te doen dat ze écht niet willen.
  • Uitdagingen in je aanpak zijn goed afgestemd op de doelgroep, of soms op individuele personen. [link techniek Aanpak aanpasbaar maken]
  • Optioneel: de aanpak leert deelnemers ontspanningstechnieken om te gebruiken wanneer ze angst ervaren.

Een extra toevoeging kan zijn om garanties over de aanpak te geven. Mensen uit deze doelgroep zijn immers bang om te vallen. Door te garanderen dat niemand valt tijdens de loop-activiteit, neemt deze valangst af. Let op: 

  • De garantie is in lijn met de werkelijkheid.
  • De garantie kan nagekomen worden.

Toepassing

Een trainingsreeks voor mensen die slecht ter been zijn en valangst hebben. Daarin is er uitleg over valangst en gaan deelnemers aan de slag met hun angst. Dat doen ze door aan te geven welke loopactiviteiten ze nietangstig maken (bijvoorbeeld 5 meter dicht langs een muur lopen), dit uit te voeren en vervolgens steeds grotere uitdagingen te bepalen en uit te voeren (bijvoorbeeld 10 meter dicht langs een muur lopen; 5 meter zonder muur lopen, et cetera). Optioneel met garantie: in de communicatie over de trainingsreeks staat dat tijdens de training geen enkele deelnemer is gevallen.