Beïnvloedingstechniek

Zelfovertuiging inzetten

Zelfovertuiging is een techniek waarbij je mensen vragen stelt op een manier waarop men zichzelf van het gewenste gedrag overtuigt.

Zelfovertuiging is een techniek waarbij je mensen vragen stelt op een manier waarop men zichzelf van het gewenste gedrag overtuigt. Deze gedragsveranderingstechniek is ook effectief om al aanwezig gedrag te bestendigen. Je kunt (potentiële) deelnemers van je aanpak bijvoorbeeld vragen waarom zij lopen belangrijk vinden. De vraag is bewust sturend geformuleerd, waardoor het logisch is om redenen voor lopen te bedenken. Stel de vraag zo dat een (potentiële) deelnemer één, twee of drie redenen geeft. Meer redenen zijn minder effectief.

Toepassing

Een postercampagne waarin deelnemers te zien zijn die op de doelgroep lijken. In deze campagne beantwoorden zij de vraag ‘Waarom vind jij het goed om te lopen naar…?’. Of een bord langs een wandelroute met daarop de vraag ‘Waarom vind jij het prettig om hier te lopen?’, met daaronder drie stippellijnen. Dit laatste voorbeeld is gericht op gedragsbestendiging.