DEF Afhankelijkheid van anderen

Als mensen afhankelijk zijn van anderen om te lopen, is dat een praktische drempel. Iemand kan het voornemen hebben om te lopen, maar vanwege een extra stap – namelijk regelen dat er iemand mee gaat – kan er van daadwerkelijk lopen niks komen. 

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.

DEF Aantrekkelijke omgeving

Een positieve, verleidelijke of aanlokkelijke omgeving helpt om te gaan lopen. Dat kan soms zitten in kleine dingen: een duidelijk aangeven route, een bankje, aantrekkelijk groen. Dit soort elementen hebben invloed op iemands gevoel bij de omgeving. 

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.

Dichtheid voorzieningen

Hoe hoger de dichtheid van voorzieningen in een dorp, stad of wijk, hoe groter de kans dat iemand te voet gaat.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.

>