Sociale norm

motivatie

De sociale norm beschrijft welk gedrag typisch of normaal is, maar ook welk gedrag gewenst is in de omgeving. Wat we anderen zien doen, of wat anderen van ons verwachten, beïnvloedt ons gedrag. Dus: als we mensen om ons heen een lunchwandeling zien maken, gaan we dat zelf ook eerder doen. Gedrag kan aanstekelijk werken.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.


Beïnvloedingstechniek

Injunctieve norm overbrengen

Mensen zijn geneigd om zich te conformeren aan 'wat hoort'. Het kan motiverend zijn te weten wat in een bepaalde situatie de norm is.

Met 3 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Rolmodellen benutten

Als rolmodellen gewenst gedrag 'voordoen', kunnen mensen zien dat het gedrag haalbaar is.

Met 4 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Sociale norm zichtbaar maken

Mensen zijn geneigd zich aan te passen aan wat anderen om hen heen doen. Het werkt motiverend om zichtbaar te maken welk gedrag de meeste mensen vertonen.

Met 2 praktijkvoorbeelden