Veilige omgeving

omgeving

Een omgeving kan als veilig of onveilig worden ervaren. Denk aan verkeersveiligheid of sociale veiligheid. Als mensen een omgeving als onveilig ervaren, dan kan dit een drempel zijn om te gaan lopen.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.


Beïnvloedingstechniek

Als-dan-intenties stimuleren

Als-dan-intenties helpen bij het bereiken van persoonlijke beweegdoelen.

Met 4 praktijkvoorbeelden