Intentie om te lopen

motivatie

Een intentie is het voornemen om te gaan lopen, bijvoorbeeld om dagelijks een ommetje te maken van 10 tot 20 minuten. Intentie is een sterke voorspeller van gedrag, maar door andere gedragsbeïnvloeders (afhankelijkheid van anderen, gewoonte, inertia, weer) kan iemand worden tegengehouden daadwerkelijk te gaan lopen.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.


Beïnvloedingstechniek

Aanpak aanpasbaar maken

Lopen is niet voor iedereen ontspannen, het kan ook een hele inspanning zijn. Maak je aanpak aanpasbaar aan het niveau van de doelgroep en het individu.

Met 6 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Direct beloning geven

Het aanbieden van directe beloning na een actie of activiteit zoals lopen, kan een effectieve stimulans zijn.

Met 5 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Kleine, haalbare doelen stellen

Als je het beoogde gedrag opdeelt in kleine en haalbare doelen, maak je het makkelijker voor mensen om een eerste stap te zetten.

Met 7 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Valangst verminderen

Valangst verkleinen kan door uitleg over valangst te geven en door succeservaringen te stimuleren.

Met 2 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Zelfaffirmatie toepassen

Met zelfaffirmatie denken mensen na over hun eigen successen, sterke punten, overwinningen, positieve eigenschappen en/of prestaties.

Met 1 praktijkvoorbeeld

Beïnvloedingstechniek

Zelfredzaamheid vergroten

Gerichte training of hulpmiddelen zoals een stok of rollator, kunnen de zelfredzaamheid vergroten.

Met 6 praktijkvoorbeelden