Werkcultuur

omgeving

De cultuur binnen een bedrijf is van invloed op wat medewerkers doen. In een bedrijf waar wordt uitgedragen dat de gezondheid van medewerkers belangrijk is, is het bijvoorbeeld gemakkelijker om meer te gaan lopen.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.


Beïnvloedingstechniek

Injunctieve norm overbrengen

Mensen zijn geneigd om zich te conformeren aan 'wat hoort'. Het kan motiverend zijn te weten wat in een bepaalde situatie de norm is.

Met 3 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Rolmodellen benutten

Als rolmodellen gewenst gedrag 'voordoen', kunnen mensen zien dat het gedrag haalbaar is.

Met 4 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Sociale norm zichtbaar maken

Mensen zijn geneigd zich aan te passen aan wat anderen om hen heen doen. Het werkt motiverend om zichtbaar te maken welk gedrag de meeste mensen vertonen.

Met 2 praktijkvoorbeelden