Korte termijn boven lange termijn

weerstanden

Mensen zijn geneigd om een kleinere beloning in het heden zwaarder te wegen dan een grotere beloning later. Dus liever gemak nu (blijven zitten of met de auto gaan), dan positieve effecten later (goede mentale en fysieke gezondheid). Vooral bij pubers speelt deze zogeheten present bias.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.


Beïnvloedingstechniek

Direct beloning geven

Het aanbieden van directe beloning na een actie of activiteit zoals lopen, kan een effectieve stimulans zijn.

Met 5 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Kleine, haalbare doelen stellen

Als je het beoogde gedrag opdeelt in kleine en haalbare doelen, maak je het makkelijker voor mensen om een eerste stap te zetten.

Met 7 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Laten ervaren

Laten ervaren is praktisch en direct laten voelen welke positieve gevolgen lopen kan hebben.

Met 6 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Storytelling

Als iemand een goed verhaal vertelt, ga je je inleven in de hoofdpersoon. Dat kan invloed hebben op je gedrag.