Zelfregulatie

vaardigheden

Zelfregulatie bestaat uit (kleine) ondersteunende acties waarmee iemand zichzelf stimuleert met als doel meer te gaan lopen. Zoals het bijhouden van het aantal stappen dat je zet. Of steeds nieuwe, kleine doelen stellen, zoals het aantal minuten of de afstand die je wilt lopen.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.


Beïnvloedingstechniek

Kleine, haalbare doelen stellen

Als je het beoogde gedrag opdeelt in kleine en haalbare doelen, maak je het makkelijker voor mensen om een eerste stap te zetten.

Met 7 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Streak zichtbaar maken

Een streak is een reeks momenten waarop iemand het beoogde gedrag heeft uitgevoerd. Voortzetting van de streak werkt motiverend.

Met 2 praktijkvoorbeelden