Veel ruimte voor lopen in Apeldoorn

Impressie platformbijeenkomst donderdag 1 juni

Op donderdag 1 juni kwamen de leden van het platform Ruimte voor lopen bijeen voor de tweede partnerbijeenkomst van dit jaar. Wethouder Marco Wenzkowski van de gemeente Apeldoorn verwelkomde de aanwezigen in STOOM, het voormalige ketelhuis van de Zwitsalfabriek. De wethouder deelde in zijn presentatie dat er in Apeldoorn veel aandacht is voor ambities op het gebied van lopen. De link met mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en de betrokkenheid van inwoners is belangrijk en wordt aan gewerkt. Aan de buitenring om het centrum is Apeldoorn aan het verduurzamen en versterken van de wijken.

Cecile van der Linden, adviseur mobiliteit gaf inzicht hoe de gemeente omgaat met de inrichting van de buitenruimte aan de hand van de publicatie ‘Buitenkansen’. Urhahn stedenbouw & strategie maakte Buitenkansen in opdracht van en samen met de gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland. Doel van het rijk geïllustreerde boek is het enthousiast maken en inspireren van mensen die met buitenruimte bezig zijn en het gesprek hierover stimuleren. En zo ook bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaande en nieuwe projecten. Daarbij is er binnen thema’s  als ‘natuur de stad in’, ‘trage netwerken’ en ‘de straat als speeltuin’ ruim aandacht voor de mens te voet. Voor de gemeente Apeldoorn biedt de publicatie enorm veel aanknopingspunten om aan de slag te gaan met verschillende opgaven in de stad.

Architect Jesse Mommers gaf de deelnemers vervolgens veel inzicht in hoe Schipper Bosch werkt aan de ontwikkeling van het Zwitsal terrein. Hij vergeleek de aankomende transformatie met het op veel punten vergelijkbare voormalige complex van Prodent in Amersfoort. Als ontwikkelaar en belegger verrijkt Schipper Bosch op vernieuwende wijze in vier stappen een gebied. Ze (her)ontwikkelen gebouwen en creëren plekken met kwaliteit, duurzame oplossingen en verbinding tussen gebied, gebouw en gebruiker. Tussen de twee delen van zijn verhaal konden de deelnemers zelf het terrein rondwandelen om te bepalen waar zij kansen zagen voor een verbetering van de loopkwaliteit.

De middag werd afgesloten door José Cvetanovic, procesregisseur burgerparticipatie bij de gemeente Apeldoorn. Zij hield een pleidooi voor een brede benadering van participatie, zeker ook door bestuurders en maakte daarbij onderscheidt tussen: meedenken, faciliteren, mee-organiseren, meedoen en mee-opruimen. Vervolgens gaf ze de deelnemers inzicht in de vele bewonersinitiatieven in Apeldoorn die een link hebben met lopen. Met name de vele wandel- en hardloopgroepen en -evenementen vielen in het oog.

Onder het genot van een hapje en drankje sloten we de veelzijdige en interessante bijeenkomst af.

Presentatie Wethouder Marco Wenskowski
Presentatie Cecile van der Linden
Presentatie José Cvetanovic