Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Governance

‘Governance’ gaat in op hoe je het loopbeleid gaat implementeren:

  • Wie zijn er betrokken, zowel uit de eigen overheidsorganisatie als uit andere organisaties? 
  • Wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden
  • Volgens welke afspraken werk je samen?

Bron: Peter van Embden

Links naar relevante informatie