Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Data, monitoring & evaluatie

Het is nuttig om in het loopbeleid de huidige situatie te schetsen. Wie lopen er wel en niet? Hoeveel wordt er gelopen? Waar wel, en waar niet? 

Vervolgens is het belangrijk aan te geven hoe je gaat monitoren of het loopbeleid wordt uitgevoerd, en of de maatregelen effectief zijn in het bereiken van de doelen. Om goed te kunnen monitoren en evalueren, moet worden gekeken naar zowel de input (middelen), throughput (proces), de output (resultaten) als de outcome (impact). 

Bron: Wilmar Dik

Links naar relevante informatie