Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Juiste mensen om je heen verzamelen

Start met het maken van een stakeholderanalyse. Wie zijn er binnen en buiten de gemeente al bezig met lopen, en / of op welke partijen zal het loopbeleid impact hebben? En welke rol zouden zij moeten hebben in het proces?

De participatieladder maakt onderscheid naar zes rollen: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, (mee)beslissen en zelf organiseren. In het algemeen geldt dat het nuttig is om de mensen te betrekken ‘waar de energie zit’. Daarnaast is het zinnig wat kritische dwarsdenkers te betrekken om het beleid scherp te houden.

Denk binnen de overheidsorganisatie bijvoorbeeld aan de volgende afdelingen / thema’s:

 • Mobiliteit
 • Gezondheid
 • Communicatie 
 • Openbare ruimte
 • Ontwerp (zowel mobiliteit als ruimte)
 • Beheer
 • Groen en biodiversiteit
 • Veiligheid
 • Welzijn / sociaal
 • Onderwijs
 • Ouderen
 • Sport
 • Economie
 • Toerisme
 • Sport, bewegen en spelen
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Participatie

Maak daarbij zowel onderscheid naar strategische beleidskennis als uitvoeringskennis

Bron: Frans Osté

Buiten de overheidsorganisatie kan het gaan om partijen zoals (indien van toepassing):

 • Als je bij de provincie werkt: gemeenten
 • Als je bij een gemeente werkt: provincie
 • Indien van toepassing: vervoer- of metropoolregio
 • Belangenorganisaties / vertegenwoordiger van o.a. mensen met een beperking, scholen, werkgevers, horeca, winkeliers, sportvereniging, woningcorporatie, natuurbeheerders
 • Openbaar vervoer en deelmobiliteitsaanbieders
 • Bewoners

Benader deze partijen al vroeg in het proces. Betrokkenen zijn doorgaans positiever over beleid wanneer zij, in plaats van een kant-en-klaar document gepresenteerd te krijgen, bij de ontwikkeling zijn betrokken.  Zelfs als men het niet geheel eens is met de uiteindelijke inhoud kan een goed verlopen proces draagvlak en betrokkenheid creëren. 

Links naar relevante informatie