Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Doel

Kunnen lopen is voor mensen belangrijk omdat het autonomie en vrijheid geeft, en fijn is om te doen. Vanuit beleidsoptiek is het daarnaast een middel om aan andere doelen en opgaven bij te dragen. 

Denk bijvoorbeeld aan 

 • gezondheid
 • inclusiviteit
 • deelname aan de samenleving voor iedereen
 • lokale economie
 • mobiliteitstransitie 
 • minder uitstoot
 • verdichting
 • klimaatadaptatie en biodiversiteit 
 • energietransitie
 • vergroening
 • recreatie

Kijk daarbij niet alleen naar lopen als manier van verplaatsen van A naar B, maar ook naar de intrinsieke waarde van lopen, als activiteit op zichzelf. Denk daarbij aan lopen als recreatieve, sociale of gezonde activiteit, de hond uitlaten, lopen als onderdeel van het werk (denk bijv. aan de postbode), winkelen, spelen, etc. 

Bovenstaande onderwerpen zijn doelen op outcome niveau: de maatschappelijke effecten die je met het loopbeleid beoogt. Daarnaast kan je ook doelen op het gebied van output formuleren. Bijvoorbeeld aantal activiteiten, maatregelen en deelnemers. 

De doelen sluiten aan bij de visie en zijn het liefst zo concreet mogelijk geformuleerd.

Bron: Wilmar Dik

Links naar relevante informatie