Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Doelgroep

Het kan nuttig zijn om specifieke doelgroepen te benoemen in het loopbeleid. 

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Mensen met een beperking. Maak daarbij onderscheid naar verschillende soorten beperkingen. Bijvoorbeeld lichamelijk, verstandelijk, cognitief, meervoudige beperking en zintuiglijke beperking (bijv. blind, slechtziend of doof) 
  • Kinderen (0-4 en basisschoolleerlingen) en hun ouders
  • Tieners en jongvolwassenen
  • Ouderen
  • Vrouwen
  • Mensen met een migratieachtergrond
  • Mensen in beweegarme wijken
  • Mensen in wijken waar vervoersarmoede speelt 
  • Werknemers

De doelgroepen sluiten aan bij de visie.

Bron: Wilmar Dik

Links naar relevante informatie