Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Bekostiging

In het loopbeleid maak je de strategische keuze om een eigen loopbegroting te maken, lopen mee te koppelen aan andere budgetten (bijvoorbeeld beheer & onderhoud, groen, fiets en openbaar vervoer) of deze twee opties te combineren.

Voordeel van een eigen loopbegroting is dat je actief kan sturen op de loopprojecten. Het kan echter lastig zijn deze eigen begroting gevuld te krijgen. De voor- en nadelen van meekoppelen zijn precies andersom: je bent meer afhankelijk van andere projecten, maar het geld is vaak al geregeld.

Bron: Wilmar Dik