Waarde gezondheid

Een waarde is iets dat iemand belangrijk vindt in het leven. Iemand die relatief veel waarde hecht aan gezondheid is gemotiveerd om een goede gezondheid na te streven. Dat kan een drijfveer zijn om meer te lopen.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.

Uitkomstverwachtingen

Uitkomstverwachtingen zijn de verwachte voor- en nadelen van lopen. Iemand die meer voordelen verwacht, gaat eerder lopen.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.

Social modelling

Als mensen rolmodellen zien lopen, dan is de kans groter dat zij dit gedrag zelf ook gaan vertonen. Een rolmodel hoeft geen bekende Nederlander te zijn, het kan ook iemand van school zijn, of een collega, of iemand die lokale bekendheid geniet.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.

Sociale ondersteuning

Sociale ondersteuning gaat over de ondersteuning die iemand vanuit zijn sociale omgeving voelt als het gaat om lopen. Zijn familie, vrienden of collega’s positief over iemands voornemens, zijn ze onverschillig of keuren ze het af? En helpen ze je bij het gaan lopen? Bijvoorbeeld met een herinnering of door samen te lopen?

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.

Sociale norm

De sociale norm beschrijft welk gedrag typisch of normaal is, maar ook welk gedrag gewenst is in de omgeving. Wat we anderen zien doen, of wat anderen van ons verwachten, beïnvloedt ons gedrag. Dus: als we mensen om ons heen een lunchwandeling zien maken, gaan we dat zelf ook eerder doen. Gedrag kan aanstekelijk werken.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.

Lopen als ontspanning zien

Wanneer iemand lopen associeert met ontspanning, kan dit leiden tot meer lopen.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.

Intentie om te lopen

Een intentie is het voornemen om te gaan lopen, bijvoorbeeld om dagelijks een ommetje te maken van 10 tot 20 minuten. Intentie is een sterke voorspeller van gedrag, maar door andere gedragsbeïnvloeders (afhankelijkheid van anderen, gewoonte, inertia, weer) kan iemand worden tegengehouden daadwerkelijk te gaan lopen.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.

Behoefte aan verbinding

Mensen voelen zich graag verbonden met anderen om hen heen. Wanneer mensen via lopen in contact kunnen komen met andere mensen, kan dit een motiverend zijn.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.

Autonomie

Autonomie is de mate waarin mensen zelfstandig beslissingen kunnen maken of – in dit geval – zich zelfstandig kunnen verplaatsen. Het hangt samen met een gevoel van vrijheid. Voor jongeren of mensen met een beperking ontstaat meer vrijheid als ze naar een bestemming kunnen lopen en niet afhankelijk zijn van anderen.

Autonomie hangt samen met afhankelijkheid van anderen, maar is wel breder. Het gaat bijvoorbeeld ook over het kiezen van een eigen tijdstip, geen controle hebben van ouders waar je naartoe gaat en het vaak fijne gevoel van ‘ik maak eigen keuzes’.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.

Attitude

Met attitude bedoelen we iemands mening en houding ten opzichte van lopen. Een positieve attitude zorgt ervoor dat iemand sneller gaat lopen. Denkt iemand negatief over lopen, tja, dan is hij of zij minder geneigd om te gaan lopen. 

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.

>