Behoefte aan verbinding

motivatie

Mensen voelen zich graag verbonden met anderen om hen heen. Wanneer mensen via lopen in contact kunnen komen met andere mensen, kan dit een motiverend zijn.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.


Beïnvloedingstechniek

Rolmodellen benutten

Als rolmodellen gewenst gedrag 'voordoen', kunnen mensen zien dat het gedrag haalbaar is.

Met 4 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Sociaal contact faciliteren

Mensen hebben behoefte aan verbinding met anderen. Sociaal contact is dan ook voor veel mensen een reden om te lopen met anderen.

Met 11 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Zelfovertuiging inzetten

Zelfovertuiging is een techniek waarbij je mensen vragen stelt op een manier waarop men zichzelf van het gewenste gedrag overtuigt.

Met 1 praktijkvoorbeeld