Attitude

motivatie

Met attitude bedoelen we iemands mening en houding ten opzichte van lopen. Een positieve attitude zorgt ervoor dat iemand sneller gaat lopen. Denkt iemand negatief over lopen, tja, dan is hij of zij minder geneigd om te gaan lopen. 

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.


Beïnvloedingstechniek

Injunctieve norm overbrengen

Mensen zijn geneigd om zich te conformeren aan 'wat hoort'. Het kan motiverend zijn te weten wat in een bepaalde situatie de norm is.

Met 3 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Laten ervaren

Laten ervaren is praktisch en direct laten voelen welke positieve gevolgen lopen kan hebben.

Met 6 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Omgeving aantrekkelijk maken

Mensen lopen liever in een aantrekkelijke omgeving; denk aan weinig verkeer, veel groen, een prettig looppad, weinig zwerfvuil.

Met 7 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Rolmodellen benutten

Als rolmodellen gewenst gedrag 'voordoen', kunnen mensen zien dat het gedrag haalbaar is.

Met 4 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Sociaal contact faciliteren

Mensen hebben behoefte aan verbinding met anderen. Sociaal contact is dan ook voor veel mensen een reden om te lopen met anderen.

Met 11 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Sociale norm zichtbaar maken

Mensen zijn geneigd zich aan te passen aan wat anderen om hen heen doen. Het werkt motiverend om zichtbaar te maken welk gedrag de meeste mensen vertonen.

Met 2 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Storytelling

Als iemand een goed verhaal vertelt, ga je je inleven in de hoofdpersoon. Dat kan invloed hebben op je gedrag.


Beïnvloedingstechniek

Streak zichtbaar maken

Een streak is een reeks momenten waarop iemand het beoogde gedrag heeft uitgevoerd. Voortzetting van de streak werkt motiverend.

Met 2 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Zelfovertuiging inzetten

Zelfovertuiging is een techniek waarbij je mensen vragen stelt op een manier waarop men zichzelf van het gewenste gedrag overtuigt.

Met 1 praktijkvoorbeeld