Social modelling

motivatie

Als mensen rolmodellen zien lopen, dan is de kans groter dat zij dit gedrag zelf ook gaan vertonen. Een rolmodel hoeft geen bekende Nederlander te zijn, het kan ook iemand van school zijn, of een collega, of iemand die lokale bekendheid geniet.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.


Beïnvloedingstechniek

Rolmodellen benutten

Als rolmodellen gewenst gedrag 'voordoen', kunnen mensen zien dat het gedrag haalbaar is.

Met 4 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Storytelling

Als iemand een goed verhaal vertelt, ga je je inleven in de hoofdpersoon. Dat kan invloed hebben op je gedrag.