Samen aan de slag: Nationaal Masterplan Lopen

‘Droom samen hardop! Hoe ziet lopen eruit in 2040, wat voor concrete doelen moeten we dan stellen voor 2030 en wat voor acties moeten we dan nu nemen?‘ verwoordt Hannah Kandel de opgave voor deze middag. Vertegenwoordigers van tientallen organisaties zijn op 15 februari gekomen om te werken aan een Nationaal Masterplan Lopen.

Tijdens deze eerste fysieke werksessie – eerder was er online een kick-off – is een brede vertegenwoordiging van gemeenten, provincies, belangenbehartigers, kennisinstellingen en departementen en projectontwikkelaars naar Utrecht gekomen. De urgentie om samen aan een Nationaal Masterplan te werken is groot. Dat blijkt uit de opkomst, maar ook uit actualiteit.

André de Wit, samen met Hannah procesbegeleider, licht dat toe: ‘De gezondheidsdoelen van de overheid worden niet gehaald, net als de verkeersveiligheidsdoelen; maar 44 % van de Nederlanders voldoet aan de beweegnorm en het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer neemt toe. Een loopvriendelijke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren om deze ambities wel te behalen.’

Uitnodigend en energiek
‘Het Nationale Masterplan gaat een uitnodigend en energiek verhaal worden. Een verhaal waarvan je zegt: waarom doen we dat al niet?’ aldus Martine de Vaan, programmaleider van de City Deal Ruimte voor Lopen: ‘Het plan bevat straks een gedeelde visie op lopen, met concrete acties en doelen. Maar het moet ook een stuk worden waarmee raadsleden, beleidsmedewerkers, maar ook ontwikkelaars kunnen wapperen en zeggen: dit hebben we landelijk afgesproken en laten we het dan ook doen!’

Diverse thema’s zijn uitvoering besproken: lopen in relatie tot vergroening, mobiliteit, lokale economie, gezondheid. Al lopend in het zonnetje werden de eerste gedachten uitgewisseld, waarna de deelnemers aan de thematafels grote vellen papier vol schreven. Bijvoorbeeld over het realiseren van twee meter vrije doorloopruimte voor de voetganger, het vergroten van het aandeel lopen in mobiliteit, het belang van wandelnetwerken voor de economie van het landelijk gebied en het vergroenen van straten om lopen aantrekkelijker te maken. Maar ook: ‘Nederland is een heel aantrekkelijk land om in te lopen! Ook dat moeten we niet vergeten om op te schrijven.’

‘Goed om te ervaren dat er in de sessies flink is gediscussieerd,’ blikt Martine terug op de sessie. ‘Veel gemeenten zeggen dat de voetganger bovenaan staat bij het verdelen van de ruimte, maar hoe je dat daadwerkelijk voor elkaar krijgt is een ander verhaal.’

De resultaten van deze middag zijn de basis voor de volgende stap. Aan Hannah en André nu de taak om een eerste contourendocument te schrijven, waar alle betrokken partijen weer op mogen reageren. Ook volgen er voor de zomer nog sessies om samen te verdiepen. ‘Zo werken we aan een visie die door veel partijen wordt gedragen.’

Sluit ook aan
Wil je ook meewerken aan het Nationaal Masterplan Lopen. Dat kan. Je kunt lid worden van de werkgroep en deelnemen aan een aantal (offline) sessies. Ook kun je je aanmelden om mee te lezen aan het contourendocument. Interesse? Mail dan naar info@ruimtevoorlopen.nl.

>