Eerste stap Nationaal Masterplan Lopen gezet

De eerste stappen naar een Nationaal Masterplan Lopen zijn gezet. Tientallen partijen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een eerste opzet: het contourendocument. Daarmee zetten we een belangrijke stap naar een gezamenlijke visie op lopen. Ook jij kunt nog een bijdrage leveren aan het Nationaal Masterplan Lopen om lopen – nu en in de toekomst – goed op de kaart te zetten.

Overheden, maatschappelijke organisaties, private organisaties en kennisinstellingen werken vanuit verschillende vakgebieden samen aan een Nationaal Masterplan Lopen. Doel van dit plan is om meer ruimte te creëren voor lopen: in beleid, in het hoofd en op straat. Een plan van en voor alle betrokken partijen: voor beleidsmakers, bestuurders, zorgprofessionals, ontwerpers. Voor overheden, zorginstellingen en routebureaus.

Doe ook mee
Je kunt met jouw organisatie nog steeds aansluiten en een bijdrage leveren aan het Nationaal Masterplan Lopen. Vooral partijen uit het sociale domein zijn van harte welkom om actief deel te nemen. Dus (koepel)organisaties op het gebied van welzijn, kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, sportclubs en -verenigingen, cultuur, gehandicapten en anderen, wacht niet langer en neem contact op!  Dat geldt ook voor zorgverzekeraars. Doe mee!

Meedoen kan op twee manieren. Je kunt actief meewerken. Dat betekent dat je samen met een aantal andere betrokken partijen één of meer concrete acties voor het Nationaal Masterplan Lopen uitwerkt in een aantal (offline en online) sessies. En dat je die acties in de toekomst ook helpt realiseren.  Daarnaast kan je ook wat meer op afstand meedenken door conceptversies van het Nationaal Masterplan tegen te lezen of je verbinden aan een of meerdere concrete acties van het Nationaal masterplan. Interesse? Mail dan naar info@ruimtevoorlopen.nl.

Over het contourendocument
Het Contourendocument bevat informatie die straks ook in het Masterplan terugkomt. Het bevat een beeld van hoe lopen er in 2040 idealiter uitziet, hoe het belang van lopen aansluit bij nationale en internationale doelen en afspraken, wat er de afgelopen jaren al is gebeurd rondom lopen, hoe het anno 2024 met lopen is gesteld en welke knelpunten er zijn. Wat nu nog ontbreekt in het contourendocument en straks in het Masterplan essentieel is, is een actie agenda.