Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Verantwoordelijkheid duidelijk beleggen en koppeling met ander beleid borgen

Breng in kaart wat er al gebeurt op het gebied van lopen, zowel concrete acties en maatregelen als ‘haakjes’ in beleid. 

Zorg dat er een duidelijke trekker is van het beleid, met bij voorkeur dekking van de ambtelijke top en een bestuurder. Tegelijkertijd is het belangrijk hier ‘lenig’ in te zijn. Wees niet bang om de verantwoordelijkheid te verhangen als dat beter is. 

Omdat lopen zich op het snijvlak van zoveel domeinen bevindt, is breed draagvlak nodig. Probeer dus ook bij andere domeinen een gevoel van eigenaarschap of minstens urgentie te kweken. Niet alleen op werkvloerniveau, maar ook op directeurenniveau

Bron: Peter van Embden

Bedenk welke rol jouw organisatie wil vervullen op het gebied van lopen. Denk bijvoorbeeld aan uitvoerder, regisseur, facilitator en / of stimulator. Je kan meerdere rollen tegelijkertijd hebben.

Je kan beleid ontwikkelen dat alleen over lopen gaat, of loopbeleid onderbrengen in ander beleid. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, gezondheid of openbare ruimte.

Links naar relevante informatie