Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Maak gebruik van beleid dat er al is

De kans is groot dat er in bestaand beleid al ‘haakjes’ zijn om meer ruimte voor lopen te creëren.

Zo kan er in gezondheidsbeleid staan dat de openbare ruimte beweegvriendelijk ingericht moet worden, in verkeersveiligheidsbeleid dat kinderen veilig naar school moeten kunnen lopen, of in ouderenbeleid dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten kunnen blijven. Op macroniveau staan in het coalitie- of bestuursakkoord en de Omgevingsvisie doorgaans ‘haakjes’; op microniveau kan je kijken naar stedenbouwkundige plannen. Een snelle manier is om de beleidsstukken te scannen op woorden als lopen, voetganger, te voet, wandelen en wandelaar.

Overigens zijn er ook op internationaal ‘haakjes’. Denk aan de verklaring van Wenen uit 2021: ‘Building forward better by transforming to new, clean, safe, healthy and inclusive mobility and transport.’ Of de declaratie van Stockholm uit 2020 over verkeersveiligheid. Daaraan staat o.a. “we hereby resolve to (…) speed up the shift toward safer, cleaner, more energy efficient and affordable modes of transport and promote higher levels of physical activity such as walking and cycling as well as integrating these modes with the use of public transport to achieve sustainability.”

Bron: Wilmar Dik

Links naar relevante informatie