Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Bekostiging regelen

Inzicht in de verhouding tussen kosten en baten van een loopmaatregel helpt om de maatregel bekostigd te krijgen.

Het liefst druk je deze kosten en baten in euro’s uit. Als dat niet mogelijk is, kan je ook kwalitatieve redeneerlijnen gebruiken. 

Een deel van de kosten van loopprojecten kan bekostigd worden uit regelingen en subsidies. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Landelijke investeringsimpuls verkeersveiligheid, bijvoorbeeld voor veilige oversteekplaatsen en de inrichting van nieuwe 30 km/u-wegen
  • Regionale verkeersveiligheidsgelden, bijvoorbeeld voor educatie (let wel: voetgangersinvesteringen komen hier vaak nog niet voor in aanmerking)
  • OV-gelden, bijvoorbeeld via vervoersregio’s

Bron: Wilmar Dik

Links naar relevante informatie