Dit zijn de genomineerden van de LoopAward 2023!

Genomineerden LoopAward 2023 bekend

Maar liefst 18 verschillende organisaties stuurden hun initiatief in voor de LoopAward 2023. Allemaal mooie initiatieven die lopen hoog in het vaandel hebben staan. De jury, bestaande uit Karen van Ruiten (Directeur Alles is Gezondheid & Positieve Gezondheid), Bruno Bruins (voormalig wethouder Verkeer, minister voor Medische Zorg & Sport; nu adviseur voor de Raad van State) en Wouter Veldhuis (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving), heeft samen de inzendingen beoordeeld. Op 3 oktober worden op het Nationaal Voetgangerscongres in Amsterdam de winnaars bekend gemaakt.

Zes genomineerden, twee awards
Uit alle inzendingen zijn zes loopinitiatieven genomineerd, die meedingen om de twee prijzen. Eén award wordt uitgereikt aan de organisatie die het meeste heeft bijgedragen aan meer (toekomstige) ruimte voor lopen in de fysieke leefomgeving. De tweede award wordt toegekend aan het meest aansprekende maatschappelijke initiatief dat ervoor heeft gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen. De uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetgangerscongres op 3 oktober 2023 in Amsterdam.

De genomineerden van de LoopAward 2023, in willekeurige volgorde, zijn: Wandelhoofdstad Papendrecht, Envida naar Buiten, WorkWalk, Handboek ‘De ontwikkeling van het stedelijk loop- en wandelnetwerk’, De Groene Lopers van de Utrechtse Zusterparken en KWIEK beweegroute. Meer informatie over de initiatieven vind je onderaan dit artikel.

Compliment
De jury heeft de inzendingen met veel enthousiasme gelezen. Naast het kijken naar de eigenschappen originaliteit, actualiteit en in hoeverre het initiatief een voorbeeld is voor anderen, hebben de juryleden vanuit hun eigen achtergrond de inzendingen beoordeeld. Zo is er gekeken naar vernieuwing, opschaalbaarheid en de combinatie van werving, zorg en privatisering. Opvallend is dat dit jaar naast initiatieven vanuit de overheid, ook veel private partijen meedingen naar de LoopAward. “Het is tevens heel eervol dat sommige partijen elk jaar een voorstel insturen. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Rotterdam. Het is een compliment dat deze gemeente lopen zo voorop zet in de stad”, aldus de jury van de LoopAward.

De drie genomineerden met een maatschappelijk initiatief
(In willekeurige volgorde)

  • Wandelhoofdstad Papendrecht

De stuurgroep van het Vitaliteitsakkoord heeft de ambitie om van Papendrecht een wandelhoofdstad te maken. Er zijn inmiddels 14 wandelgroepen in verschillende wijken verspreid door de gemeente. Als er gemiddeld 15 mensen per groep wandelen, wandelen er wekelijks 200 mensen in de gemeente. Doordat mensen elkaar ontmoeten, ontstaan er nieuwe verbindingen tussen wijkbewoners, wordt de sociale cohesie versterkt en draagt het initiatief bij aan eenzaamheidsbestrijding.

De jury is trots dat een stad zichzelf tot wandelhoofdstad wil benoemen: “Het is een hele mooie ambitie om de lat zo hoog te leggen en het heeft echt al wat in beweging gebracht in de gemeente.” Dit is een goed voorbeeld voor gemeenten die dezelfde ambitie hebben geeft de jury aan.

  • Envida naar Buiten

Envida is een zorgorganisatie in het zuiden van het land. Zorgprofessionals en natuurgidsen Marjolijn Heuvelman en Theo Custers gingen er met bewoners al jaren op uit. Verminderde mobiliteit en zorgbehoefte was en is hierbij geen reden om niet te gaan. In 2019 is Envida naar Buiten gestart. Elke cliënt die interesse heeft mag mee. Ze bezoeken met een eigen personenbus rolstoel- en rollatortoegankelijke plekken en, op verzoek, ook plaatsen waar cliënten vroeger kwamen. Het initiatief wordt gesteund door familie en mantelzorgers. Ondertussen is Envida naar Buiten verankerd in het dagbestedingsbeleid van de organisatie. 

De verbinding met zorg en het thema preventie dat in dit initiatief naar voren komt is echt iets nieuws ten opzichte van inzendingen uit andere jaren. De jury vindt het initiatief met gevoel geschreven: “Je wordt er warm en enthousiast van als je het leest. Het is heel sterk dat het echt in de organisatie wordt ingebed. Dit is symbolisch voor hoe we naar de zorg moeten kijken”, aldus een van de juryleden.

  • WorkWalk

Veel mensen aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bewegen onvoldoende en ervaren hoge werkdruk en stress. TU/e heeft daarom vier wandelroutes, met vaste tijden en zeven meetingpoints, ontwikkeld die eenvoudig te plannen en boeken zijn. De routes zijn te koppelen en daarmee kun je precies de lengte van je vergadering plannen. Zo kunnen studenten, medewerkers en bezoekers van de universiteit een wandeling in de frisse buitenlucht combineren met een vergadering. WorkWalk stimuleert laagdrempelige beweging, zonder inbreuk te doen op productiviteit. Het bevordert conversaties en sociale cohesie en de groene campus wordt op een andere manier beleefd. WorkWalk heeft andere campussen geïnspireerd om ook aan de slag te gaan met het concept.

De jury vindt dat er een mooie praktische kant aan dit initiatief zit. “Het is een helder en slim initiatief en het spreekt de doelgroep van de campus goed aan”, aldus de jury. “Men drukt de wandeling uit in tijd en niet in afstand; zo maak je lopen op een andere manier aantrekkelijk.”

De drie genomineerden met een ruimtelijke initiatief
(In willekeurige volgorde)

  • Handboek ‘De ontwikkeling van het stedelijk loop- en wandelnetwerk’

Voor zijn afstuderen deed Dennis van Sluijs bij Goudappel onderzoek naar de behoeften en wensen van voetgangers in de openbare ruimte en hoe dit samenkomt in een netwerk in de openbare ruimte. Het resultaat is een gratis handboek voor iedereen om te komen tot een stedelijk loop- en wandelnetwerk, dat rekening houdt met de verschillende wensen en behoeften in de openbare ruimte. 

De jury vindt het handboek een mooi initiatief dat meer bekendheid mag krijgen. “Ook daarvoor is de LoopAward een mooi instrument”, geeft de jury aan. Voor de titel heeft de jury nog een aardige suggestie. “In plaats van nog een handboek, zou dit ook voetboek genoemd kunnen worden.”

  • De Groene Lopers van de Utrechtse Zusterparken

Wat als we samen een groot park zijn? Het zusterparknetwerk is een ‘grassroots’-organisatie uit Utrecht en bestaat uit mensen die hun eigen directe woonomgeving vergroenen én proberen groene lopers uit te gooien naar het volgende zusterpark, helemaal tot aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Groots denken en praktisch en haalbaar handelen. De parkmakers van de zusterparken zijn stadse, enigszins eigenwijze happy activists. Ze maken steppingsstones en vormen de lopers voor mens en natuur. Dit draagt bij aan gezondheid (groene wandelroutes) biodiversiteit en klimaatdoelen.

De jury over de Groene Lopers: “Dit initiatief heeft een heel duidelijke loopdoelstelling en is gekoppeld aan het groene en aangename van de stad. We vinden het vernieuwend. Tevens is het erg daadkrachtig dat ze gewoon beginnen.”

  • KWIEK beweegroute

Een vitale en veerkrachtige samenleving is in ieders belang. KWIEK draagt hieraan bij door – altijd in co-creatie met lokale initiatiefnemers – beweegroutes in de buitenruimte te realiseren voor kwetsbare doelgroepen. Bestaand straatmeubilair wordt ingezet voor diverse oefeningen, die de dagelijkse mobiliteit en autonomie van (met name seniore) deelnemers ondersteunen. Samen op pad gaan versterkt de band tussen buurtgenoten. Inmiddels zijn er al zo’n tachtig beweegroutes die de algehele vitaliteit en sociale cohesie van de bewandelaars versterken.

Het initiatief is toepasbaar in alle gemeenten en dat waardeert de jury. “Het is heel sterk dat er al tachtig beweegroutes zijn. Als je kijkt naar opschaalbaarheid is dit een perfect initiatief. Het is inspirerend en zou goed overgenomen kunnen worden.”

Uitreiking LoopAward 2023
Tijdens het Nationaal Voetgangerscongres op 3 oktober 2023 in Amsterdam worden de uiteindelijke winnaars van de LoopAward bekendgemaakt. 

Meer informatie over het Nationaal Voetgangerscongres en het programma wordt gegeven op de website www.nationaalvoetgangerscongres.nl


18 waardevolle inzendingen voor LoopAward 2023 

LoopAward 2023

Maar liefst 18 verschillende organisaties stuurden hun initiatief in voor de LoopAward 2023. Wat een bijzonder goed resultaat! Allemaal mooie initiatieven die het lopen hoog in het vaandel hebben staan. De jury beoordeelt de inzendingen en maakt op 25 september de genomineerden bekend. 

Stijging aantal inzendingen

We kunnen nu alvast een paar weetjes delen. Het aantal inzendingen is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat onderstreept dat aandacht voor lopen in de lift zit! Van alle inzendingen is bijna 1/3 een ruimtelijk initiatief, de overige inzendingen zijn in te delen als maatschappelijk initiatief. Wat verder leuk is om te weten is dat er ook initiatieven zijn ingezonden door derden; mensen die zo enthousiast zijn over het initiatief van een ander dat ze de moeite hebben genomen ze in aanmerking te laten komen voor de LoopAward. Deze inzet wordt bijzonder gewaardeerd!

Bekendmaking genomineerden en winnaars LoopAward 2023

De jury, bestaande uit Karen van Ruiten (Directeur Alles is Gezondheid & Positieve Gezondheid), Bruno Bruins (voormalige wethouder Verkeer en -minister voor Medische Zorg & Sport en nu adviseur voor de Raad van State) en Wouter Veldhuis (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving) buigt zich de komende weken over de inzendingen. Op 25 september as. wordt bekendgemaakt wie de genomineerden zijn.

En op 3 oktober wordt tijdens het Nationaal Voetgangerscongres de winnaars bekendgemaakt. Want ook dit jaar belonen we, net als vorig jaar, TWEE initiatieven die bijdragen aan meer ruimte voor lopen in Nederland. Eén award wordt uitgereikt aan de organisatie die het meeste heeft bijgedragen aan meer (toekomstige) ruimte voor lopen in de fysieke omgeving. De tweede award gaat naar het meest aansprekende maatschappelijke initiatief dat ervoor heeft gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen. 

>