Gericht op

minder actieve 65-plussers, met of zonder chronische aandoening of beperking.

Sociaal
Tijdsgebonden

Elke Stap Telt

Elke stap Telt is een laagdrempelig wandeltrainingsprogramma voor 65-plussers waarbij het opbouwen van de conditie en het stimuleren van sociale contacten centraal staan.

Beïnvloedingstechnieken

  • Aanpak aanpasbaar maken deelnemers doen een instaptest en krijgen ene individueel opbouwplan. Het opbouwprogramma kent meerdere niveaus.
  • Kleine, haalbare doelen stellen het individuele opbouwplan omvat doelen die voor de deelnemer behapbaar en haalbaar zijn. Iedere deelnemer krijgt een stappenteller om vorderingen bij te houden.
  • Sociaal contact faciliteren de interventie beoogt dat deelnemers sociale contacten aan hun deelname overhouden, waarmee ze na afloop wekelijks kunnen gaan wandelen.
  • Zelfredzaamheid vergroten deelnemers zijn na de interventie in staat om met regulier sportaanbod in de buurt mee te doen. Door naar regulier sportaanbod door te stromen, behouden ze hun actieve leefstijl.