Walking action plan London

Dit document bevat de visie op de bevordering van lopen van de gemeente van Londen, Groot Brittannië. De visie bestaat uit de voordelen van lopen, de doelen en een actieplan.

Leiden Duurzaam Bereikbaar

Beleidsprogramma Voetganger (2020-2030). Aan de hand van verschillende doelen vanuit de mobiliteitsnota Leiden 2020-2030 worden praktische verbeterpunten voor de stad gegeven om lopen te stimuleren.

Tilburg loopt!

Vanuit de gemeente Tilburg opgesteld loopbeleid met agenda voor projecten van 2020 tot en met 2023. Verschillende voordelen, doelen en concrete invullingen aan stimulering van lopen worden genoemd.

Rotterdamse Ontwerpwijzer

Er is steeds meer aandacht voor de voetganger, maar wat betekent dat nu specifiek voor het ontwerp? Om ontwerpers inspiratie en de juiste handvatten mee te geven heeft de gemeente Rotterdam de Rotterdamse Ontwerpwijzer ontwikkeld, één van de uitwerkingen van programma Rotterdam Loopt.

Met dit instrument zet Rotterdam in op het vergroten van bewustwording en aandacht voor de voetganger in de stad, een stad voor alle Rotterdammers o.a. gericht op veiligheid en goede toegankelijkheid.

De ontwerpwijzer is een bundeling van relevante bestaande Rotterdamse én landelijke richtlijnen en principes. En is ook gekoppeld aan het handboek openbare ruimte de Rotterdamse Stijl.

Lees de Rotterdamse Ontwerpwijzer

Nieuwe Ruimte – Ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte

De Leidraad Openbare Ruimte is een inspiratiedocument, die een nieuwe blik geeft op de openbare ruimte. Het document is ook een handleiding die de verschillende straten en buurten van de gemeente typeert met bijbehorende ontwerpprincipes en maatregelen. Echter de Leidraad is ook een instrument om samen aan een toekomstbestendige openbare ruimte te werken voor iedereen. Een betoog voor een ideaal proces. Het document laat namelijk zien welke dimensies noodzakelijk zijn voor een kwalitatieve en gewaardeerde openbare ruimte. En dat er tijdens het (ontwerp)proces gezamenlijk afgewogen keuzes worden gemaakt. Zowel op de schaal van de straat, buurt of stad, maar ook in dienst van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte, een goede bereikbaarheid, klimaatdoelstellingen, etc.

Klik voor meer informatie en de volledige ontwerpleidraad

>