Beleidskader Amsterdam; ruimte voor de voetganger

Bron: Gemeente Amsterdam
2023

Een beleidsdocument waarin speerpunten, verbeterpunten en methoden worden benoemd om de ruimte in de stad Amsterdam meer voetgangersvriendelijk te maken.